Joustava opinto-oikeus, kevään haku

Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella tarkoitetaan mahdollisuutta hakea opinto-oikeutta toiseen yliopistoon; esimerkiksi sivuainekokonaisuuden tai yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten. Hakemus tulee toimittaa JOOPAS-järjestelmässä puollettavaksi hyvissä ajoin ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä, mielellään viimeistään 4 viikkoa ennen hakuajan päättymistä. Käsittelyaika on yleensä noin 2–3 viikkoa, mutta puoltokäsittely saattaa joskus viedä pidempäänkin. Lisääthän samalla myös HOPSin ja opintosuoritusotteen hakemukseen. Lisätietoa:

Aalto-yliopisto kotiyliopistona - JOOPAS ja PURO - Eduuni-wiki

JOO-ohjeet yliopistoittain - JOOPAS ja PURO - Eduuni-wiki

Opinnot toisissa Aallon kouluissa tai toisissa suomalaisissa yliopistoissa - Opinnot - Into (aalto.fi)

Flexibel studierätt, vårens ansökningstid

Med flexibel studierätt, JOO-rätt, avses helt enkelt möjligheten att ansöka om studierätt vid ett annat universitet, till exempel för att avlägga en biämneshelhet eller fristående studieperioder. Ansökan ska lämnas in för förordande vid hemuniversitetet i god tid innan ansökningstiden vid måluniversitetet upphör, helst senast 4 veckor före ansökningstidens utgång. Handläggningstiden är vanligtvis ungefär 2-3 veckor, men handläggningen kan ibland dröja längre. Kom också ihåg att bifoga din HOPS och studieutdrag till din ansökan. Mer information:

Aalto som hemuniversitet - JOOPAS ja PURO - Eduuni-wiki

Universitetsvisa anvisningar - JOOPAS ja PURO - Eduuni-wiki

Studier vid en annan högskola inom Aalto-universitet eller andra inhemska högskolor - Studier - Into

Flexible Study Rights Agreement, Application period of Spring

All Finnish universities are parties to the Flexible Study Rights Agreement (JOO), which provides degree students in Finnish universities the opportunity to include courses from other universities into their degrees. The application must be submitted to the home university well before the application deadline at the target university, preferably no later than 4 weeks before the application deadline. The endorsement process usually takes 2–3 weeks, but can sometimes take longer. Please, remember to add also HOPS and transcript of records to your application. More information:

Aalto Instructions regarding the home university - JOOPAS ja PURO - Eduuni-wiki

JOO-Flexible Study Rights (in English) - JOOPAS ja PURO - Eduuni-wiki

Studies at other Aalto schools or in Finnish universities - Studies - Into