Tutorhaku on auki 26.2.-26.3.2021!
(In English below)

Arkkitehtuurin laitoksen tutorhaku järjestetään erikseen. Ole hyvä ja ota yhteyttä arkkitehtikiltaan: Sara Soimasuo sara.soimasuo@aalto.fi.

Opiskelijatutorit auttavat uusia opiskelijoita pääsemään alkuun Aallossa ja tutustumaan ARTSn ja koulutusohjelmien opiskelukulttuuriin. Tutorina pääset tutustumaan uusiin ihmisiin, oppimaan uusia taitoja ja tekemään Aallosta vielä vähän paremman paikan opiskella uusille opiskelijoille!

Tutorit toimivat ohjelmissa tukenaan laitoksen muut tutorit ja henkilökunta sekä opiskelijajärjestöt.

Tutorin tehtävät:
- Tarkoituksena on tukea, ryhmäyttää ja auttaa alkuun opinnoissa
- Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan tutorkoulutuksen suorittaminen. Koulutus järjestetään etänä MyCourses-alustalla. Tarkemmat tiedot koulutuksesta, kuten suoritusajankohta, julkaistaan myöhemmin kevätlukukauden aikana. Kv-tutoreiden koulutus on laajempi kuin suomenkielisten tutoreiden koulutus.
- ARTS:n tutorien tapaaminen Zoomissa torstaina 6.5. klo 17 sekä kampuskierros ja ajankohtaisten asioiden läpikäynti elokuun lopussa.
- Uusien opiskelijoiden vastaanoton suunnittelu yhdessä muiden tutorien ja oppiaineen kanssa
- Opiskelijoiden kontaktointi kesällä ja neuvonta
- Orientaatioviikkoon 6.-10.9. ja alkutapahtumiin, kuten tutorryhmän tapaamisiin, osallistuminen sekä tutoroinnilla tukeminen noin lokakuun loppuun saakka.

Tutorointi toteutaan niin, ettei se haittaa syksyn opintojen suorittamista.

Tutoroinnista voi suorittaa yhden opintopisteen käymällä koulutuksen ja palauttamalla loppuraportin marraskuussa. Jokaisella laitoksella on tukena vastuututor ja ohjelmiin pyritään löytämään useampi kuin yksi tutor. Tutoroinnista saa 150 euron palkkion.

Englanninkielisten ohjelmien (maisteriohjelmat, englanninkielinen BA in Design) tutorit toimivat ohjelmansa opiskelijoiden lisäksi myös vaihto-opiskelijoiden tutoreina. He ovat siis myös kansainvälisten opiskelijoiden tutoreita (kv-tutoreita), sillä ohjelmiin tulee sekä kotimaisia että ulkomaisia opiskelijoita. Yllä olevan lisäksi heiltä odotetaan lyhyeen kv-koulutukseen osallistumista, Suomeen kotoutumisen tukemista ja normaalia enemmän opiskelijoiden kysymyksiin vastaamista. Kv-tutorit toimivat tiimissä muiden tutoreiden kanssa. Kv-tutoreille maksetaan 200 euron palkkio.

Opintopisteen ja palkkion saannin edellytyksenä on koulutuksen suorittaminen, tutorina toimiminen, tutorraportin palautus syksyllä 2021 ja aikataulujen noudattaminen.

Tutoroinnista kiinnostuneille järjestään oma infotilaisuus tiistaina 2.3. klo 17-18, jossa esitellään tutortoimintaa ja jossa on mahdollista kysyä tutorointiin liittyviä kysymyksiä. Zoom-linkki infotilaisuuteen on lähetetty ARTSin opiskelijoiden Aalto-sähköpostiin 22.2.2021.

Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/0A180AAE9765EC56 (hakulomake auki 26.2.-26.3.)

Lisätietoja:

Apolline Laforet
Tutorkoordinaattori, Oppimispalvelut
apolline.laforet@aalto.fi

Sanna Lumikko
Suunnittelija, ARTS orientaatio, Oppimispalvelut
sanna.lumikko@aalto.fi


Call for ARTS tutors is open 26.2.-26.3.2021!

Search for department of architecture tutors is separate from this. Please contact Guild of Architecture Sara Soimasuo sara.soimasuo@aalto.fi.

Student tutors help new students to settle in Aalto and to get to know ARTS and our study culture. As a tutor you get to know new people, learn new skills and make Aalto a better place for all!

Tutors work in the programmes in co-operation with other tutors, staff of the department and student organizations.

Tutors assignments:
- Aims is to support, help form groups and help in the beginning of studies
- Tutors do a tutor training arranged by Aalto University Student Union. Detailed information about training, like the schedule, will be published later on the Spring term. International tutor training is more extended than finnish tutor training.   
- ARTS tutor meeting is in Zoom on Thursday 6.5. at 5 and a campus tour with practical information in the end of August
- Planning the welcome of new students with colleagues
- Contacting new students during summer
- Participating in orientation week 6.-10.9. and start events, as meetings with new students and supporting new students at least until the end October.

Tutoring should not interfere with tutor’s studies.

Tutors do at once a 1 ECT course based on their experience by participating in the trainings and returning a short report on their learning. All departments have a tutor responsible to support other tutors and we aim to find more than one tutor for each programme. Tutors get a reward of 150 euros.

English or mixed language programmes tutors (all Master’s programmes and new BA in design) act as specialized tutors for international students as these programmes take in both Finnish, international degree students and exchange students. In addition to the task list, we expect them to take part in a short extra training, to support getting settled to Finland and to give a bit more help and guidance. Their reward is 200 euros.   

To get 1 ECT course and a reward requires to complete tutor training, a report submitting on autumn 2021, acting as a tutor and following the schedules.

On Tuesday 2.3.2021 at 17-18 will be info session (remotely) for students, who are interested to apply as a tutor and have questions about applying or acting as a tutor. Link to the Zoom meeting has sent to ARTS students’ Aalto email address’ on 22.2.2021.

Apply with this form: https://link.webropolsurveys.com/S/0A180AAE9765EC56 (application form is open 26.2.-26.3.)

For more information:

Apolline Laforet
Tutor Coordinator, Learning services
apolline.laforet@aalto.fi

Sanna Lumikko
Planning officer, ARTS orientation, Learning services
sanna.lumikko@aalto.fi