MFA-tunnistautuminen pakolliseksi opiskelijoille

MFA (Multifactor Authentication, monivaiheinen tunnistautuminen) on standardimenetelmä pilvipalveluiden suojaamiseen. MFA-tunnistautuminen tulee pakolliseksi opiskelijoille kevään aikana. MFA on jo käytössä Aallon henkilökunnalla. Se turvaa käyttäjätilit aiempaa paremmin hyökkäyksiltä, sillä käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi mahdollinen hyökkääjä tarvitsee pääsyn myös määrittelemääsi lisätunnistautumismenetelmään.

Rekisteröintiä aletaan vaatia kirjauduttaessa O365-palveluihin (Teams, OneDrive, pilviposti, jne.) vaiheittain koulujen opiskelijoilta alla olevan aikataulun mukaan. Siirtymäaika, jolloin rekisteröintipyynnön voi ohittaa, on kaksi viikkoa. Tämän jälkeen MFA on pakollinen.

Siirtymäajat eri koulujen opiskelijoille (siirtymäajan alku - loppu):

18.3. - 1.4. ARTS + CHEM
 8.4. - 22.4. BIZ + ELEC
 22.4. - 6.5. ENG + SCI
6.5. - 20.5. Avoin yliopisto ja erillisopiskelijat

Suosittelemme, että suoritat rekisteröinnin heti vierailemalla tietokoneellasi osoitteessa https://aka.ms/mfasetup ja toimimalla ruudulla näkyvien ohjeiden mukaisesti. Katso myös ohjevideo ja seuraa sitä tarkkaan. Suosittelemme, että valitset lisätunnistautumismenetelmäksi ”Microsoft Authenticator – notification” ja lataat puhelimeesi ko. sovelluksen.

MFA:n toiminta suositellaan testattavan rekisteröinnin jälkeen osoitteessa https://mfatest.aalto.fi.

Mikäli MFA on jo käytössä O365-palveluita tai VDI:tä (virtuaalinen työpöytä) varten, kaikki on kunnossa, eikä sinun tarvitse tehdä mitään. Kaikille jo aiemmin MFA-rekisteröityneille opiskelijoille käyttöönotto tapahtuu 18.3.

Lisätietoa MFA:sta:

Yhteydenotot: servicedesk@aalto.fi

 ---

MFA identification mandatory for students

MFA (Multifactor Authentication) is a standard method for protecting cloud services. MFA identification will become mandatory for students during the spring. MFA is already in use by Aalto's staff. It offers better protection for user accounts because in addition to the user name and password, a potential attacker also needs access to the additional authentication method you specify.

The mandatory registration for students when logging in to O365 services (Teams, OneDrive, cloud mail, etc) will be introduced in phases according to the below schedule. The transition period during which a registration request can be overridden is two weeks. After this grace period, MFA is mandatory.

Transition periods for students from different schools (start - end of transition period):

18.3. - 1.4. ARTS + CHEM
8.4. - 22.4. BIZ + ELEC
22.4. - 6.5. ENG + SCI
6.5. - 20.5. Open University and non-degree students

We recommend that you complete the registration immediately by visiting https://aka.ms/mfasetup and following the on-screen instructions. Also watch the Help Video and follow it closely. We recommend that you select “Microsoft Authenticator - notification” as the additional authentication method and download the application.

It is recommended you test MFA after registration at https://mfatest.aalto.fi.

If MFA is already in use for O365 services or VDI (virtual desktop), everything is fine and you do not need to do anything. For all previously MFA-registered students, the introduction will take place on March 18th.

Learn more about MFA:

Contacts: servicedesk@aalto.fi

---

MFA-identifiering obligatorisk för studenter

MFA (Multifactor Authentication) är en standardmetod för att skydda molntjänster. Under våren blir MFA-identifiering obligatorisk för alla studenter. MFA skyddar användarkonton bättre än tidigare, eftersom en potentiell angripare även behöver åtkomst till den extra autentiseringsmetod du anger.

Registrering kommer att krävas för O365-tjänster (Teams, OneDrive, molnpost, osv), detta introduceras stegvis enligt schemat nedan. Övergångsperioden under vilken en registreringsansökan kan senareläggas är två veckor. Efter detta är MFA obligatoriskt.

Övergångsperioderna för studenter från olika skolor (start - slutet av övergångsperioden):

18.3. - 1.4. ARTS + CHEM
8.4. - 22.4. BIZ + ELEC
22.4. - 6.5. ENG + SCI
6.5. - 20.5. Öppna universitet och fristående studeranden

Vi rekommenderar att du omedelbart slutför registreringen genom att besöka https://aka.ms/mfasetup och följa de på skärmen givna instruktionerna. Titta också på hjälpvideon och följ den noga. Vi rekommenderar att du väljer "Microsoft Authenticator - notification" som ytterligare autentiseringsmetod och laddar ner applikationen.

Efter registrering rekommenderas att du testar MFA på https://mfatest.aalto.fi.

Om du redan använder MFA för O365-tjänster eller VDI (virtuellt skrivbord) är allt bra och du behöver inte göra någonting. För alla tidigare MFA-registrerade studenter kommer introduktionen att äga rum den 18 mars.

Läs mer om MFA:

Kontakt: servicedesk@aalto.fi