Opetuksen ja oppimisen arvioinnin (TEE 2020) raportti julkaistu

Opetuksen ja oppimisen arvioinnin (Teaching and Learning Evaluation Exercise TEE 2020) projektiraportti on julkaistu digitaalisena Aaltodoc-sivuilla.

TEE 2020 on osa Aallon arviointijatkumoa, jossa edellinen kokonaisvaltainen koulutuksen arviointi tehtiin 2011. TEE 2020 -arvioinnin tarkoituksena on tukea koulutuksen strategista kehittämistä kaikilla tutkintoasteilla. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon opetussuunnitelman 2022-2024 valmistelutyössä.

Kutsu tilaisuuteen: TEE 2020 results and next steps 13 April, 2021 at 10.–11.30 am

Agenda:

 • Opening (Vice President for Education)
 • TEE 2020 project and summary of the Aalto results (project head)
 • Results and next steps of the Aalto schools (Vice Deans for Education)
 • Next steps of Aalto University (Vice President for Education)
 • Questions and discussion

Lue lisää >> (aalto.fi)

Rapporten från utvärderingen av undervisning och lärande (TEE 2020) har publicerats

Projektrapporten från utvärderingen av undervisning och lärande (Teaching and Learning Evaluation Exercise, TEE 2020) har publicerats digitalt på Aaltodoc-sidorna.

TEE 2020 är en del av Aaltos kontinuerliga utvärderingsprocess, där den senaste heltäckande utvärderingen av utbildningen gjordes 2011. Syftet med TEE 2020-utvärderingen är att stöda strategisk utveckling av utbildningen på alla examensstadier. Utvärderingens resultat beaktas i beredningen av undervisningsplanen 2022–2024.

Inbjudan till evenemang: TEE 2020 results and next steps 13 April, 2021 at 10.–11.30 am

Agenda

 • Opening (Vice President for Education)
 • TEE 2020 project and summary of the Aalto results (project head)
 • Results and next steps of the Aalto schools (Vice Deans for Education)
 • Next steps of Aalto University (Vice President for Education)
 • Questions and discussion 

Läs mer >> (aalto.fi)

Teaching and Learning Evaluation Exercise (TEE 2020 project) report digitally published

The project report of the Teaching and Learning Evaluation Exercise (TEE) 2020 has been digitally published and is available at Aaltodoc.

TEE 2020 is part of Aalto’s evaluation continuum in which the previous more comprehensive education evaluation was conducted in 2011. TEE 2020 serves as a means for supporting the strategic development of education at all degree levels. The results  will be taken into account in the curricula revision for 2022–2024.  

Invitation: TEE 2020 results and next steps 13 April, 2021 at 10.–11.30 am

Agenda:

 • Opening (Vice President for Education)
 • TEE 2020 project and summary of the Aalto results (project head)
 • Results and next steps of the Aalto schools (Vice Deans for Education)
 • Next steps of Aalto University (Vice President for Education)
 • Questions and discussion 

Read more >> (aalto.fi)