CEMS MIM -ohjelmasta lähtölaukaus kansainväliselle uralle – Info-tilaisuuksia toukokuussa

CEMS MIM -infotilaisuudet verkossa: Tiistaina 4.5. klo 9:00 ja maanantaina 10.5. klo 16:00 (kesto n. 45–60 min.)
Ilmoittautuminen: https://my.surveypal.com/Info-about-CEMS-MIM-at-Aalto

CEMS, The Global Alliance in Management Education, on maailman johtavien kauppakorkeakoulujen, monikansallisten yritysten ja järjestöjen strateginen yhteenliittymä. Arvostettuun CEMS Master’s in International Management (MIM) -ohjelmaan koostuu tarkkaan valikoiduista CEMS-kursseista, laajasta yritysprojektista, kansainvälisestä harjoittelusta ja työelämän käytännön taitoja opettavista seminaareista. CEMS MIM -lukuvuodesta puolet suoritetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toinen lukukausi jossain toisessa CEMS-koulussa ulkomailla. Ohjelma valmentaa opiskelijoita monipuolisesti erilaisiin vastuullisiin ja kansainvälisiin asiantuntija- ja johtamistehtäviin.

CEMS MIM -ohjelmaan voi hakea mistä tahansa Aalto-yliopiston ohjelmasta. Erillisen Add-on CEMS MIM -ohjelman voi suorittaa minkä tahansa Aallon maisteriohjelman ohella. Lisäksi CEMS MIM on sisällytetty kauppakorkeakoulun Global Management –maisteriohjelmaan.

Lisätietoja ohjelmasta:

Aallon CEMS-tiimin yhteystiedot: cems@aalto.fi

CEMS MIM-programmet är ett startskott för en internationell karriär – infotillfällen i maj

Infotillfällen för CEMS MIM på webben: Tisdag 4.5 kl. 9.00 och måndag 10.5 kl. 16.00 (längd ca 45–60 minuter)
Anmälan: https://my.surveypal.com/Info-about-CEMS-MIM-at-Aalto

CEMS, The Global Alliance in Management Education, är en strategisk sammanslutning av världens ledande handelshögskolor, multinationella företag och organisationer. Det ansedda programmet CEMS Master’s in International Management (MIM) består av noga utvalda CEMS-kurser, ett omfattande företagsprojekt, internationell praktik och seminarier som lär ut praktiska färdigheter för arbetslivet. Hälften av CEMS MIM-läsåret genomförs vid Aalto-universitetets handelshögskola och den andra terminen vid en annan CEMS-högskola utomlands. Programmet förbereder på ett mångsidigt sätt studerande för olika ansvarsfulla och internationella expert- och ledaruppdrag.

Det går att söka till CEMS MIM-programmet från vilket som helst av Aalto-universitetets program. Det separata programmet Add-on CEMS MIM kan genomföras vid sidan av vilket som helst av Aaltos magisterprogram. CEMS MIM är dessutom en del av magisterprogrammet Global Management vid Aalto-universitetets handelshögskola.

Tilläggsinformation om programmet:

Kontaktuppgifter för Aaltos CEMS-team: cems@aalto.fi

Kick start your international career with CEMS MIM – Info sessions in May

CEMS MIM info (online): Tuesday 4.5. at 9:00 and Monday 10.5. at 16:00 (duration ca. 45–60 min)
Registration: https://my.surveypal.com/Info-about-CEMS-MIM-at-Aalto

CEMS, The Global Alliance in Management Education, is a strategic alliance of the world’s leading business schools, multinational companies and NGOs that jointly provides the highly-ranked CEMS Master’s in International Management (MIM) programme. CEMS MIM consists of exclusive and elective courses, an extensive business project, an international internship, and seminars familiarizing the students with skills required in working life. Half of the CEMS MIM year is spent at Aalto University School of Business and the other half in another CEMS school abroad. The programme prepares students for various responsible and international expert and leadership positions.

At Aalto, all students have the opportunity to apply to CEMS MIM. The Add-on CEMS MIM can be completed in parallel with any Master’s programme at Aalto University. Additionally, CEMS MIM is integrated in the Master’s Programme in Global Management at Aalto University School of Business.

More information:

Contact Aalto CEMS team: cems@aalto.fi.