Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijaneuvonnan tehtäviin haetaan kv-neuvojaa osa-aikaiseen työhön (10h/vko) lukuvuodelle 2021-22 (elokuu – toukokuu). Tarjoamme mielenkiintoisen työn, kansainvälisen työympäristön ja hyödyllistä työkokemusta, jota tulevat työnantajat arvostavat!

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kansainvälistä kokemusta (mieluiten omaa kokemusta opiskelijavaihdosta), ulkomailta saapuvien opiskelijoiden tilanteen ja tarpeiden ymmärtämistä, tarkkuutta sekä perehtymistä sekä saapuvien että lähtevien vaihto-opiskelijoiden hakumenettelyyn ja neuvontaan. Haemme neuvojaksi ensisijaisesti toisen tai sitä ylemmän vuosikurssin opiskelijaa Insinööritieteiden korkeakoulun koulutusohjelmasta. Tehtävän palkka on 593,58€, kun työaika on 10h/vko.

Kv-neuvojan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu:

 • neuvoa ulkomailta saapuvia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita
 • neuvoa vaihto-opiskelijoiksi hakeutuvia ja opiskelijavaihdosta palaavia opiskelijoita
 • avustaa ulkomailta saapuvien opiskelijoiden orientaatioissa, vaihto-opiskelun infotilaisuuksissa ja tapahtumien järjestämisessä sekä tiedotustehtävissä
 • avustaa vaihtoon lähtevien ja saapuvien opiskelijoiden hakuaikoina
 • pitää yhteyttä kiltoihin kv-asioissa
 • muut opiskelijaneuvontaan liittyvät tehtävät

Toivomme, että olet:

 • kiinnostunut edistämään kansainvälistymistä
 • kiinnostunut kv. opiskelijoiden integroitumisesta Aalto-yhteisöön
 • kiinnostunut vaihdon markkinointimateriaalien tuottamisesta
 • avarakatseinen, vastuuntuntoinen ja palveluhenkinen
 • tietoinen vaihto-opiskeluun liittyvistä asioista esimerkiksi oman vaihtokokemuksesi kautta
 • mukana opiskelijoiden, killan tai koulun kv-toiminnassa
 • joustava työaikojen suhteen kiireellisinä kausina
 • tottunut käyttämään MS Office –ohjelmia sekä sosiaalista mediaa
 • sujuva viestimään englanniksi niin suullisesti kuin kirjallisestikin; suomen ja ruotsin kielitaito ovat eduksi

Toimita vapaamuotoinen hakemus liitteineen (CV ja opintosuoritusote ja mahdolliset muut valinnan kannalta merkitykselliset dokumentit) sähköpostilla osoitteeseen melina.nummi@aalto.fi 30.6.2021 klo 16.00 mennessä. Kerro hakemuksessa itsestäsi, opiskeluvaiheestasi, työkokemuksestasi sekä mahdollisista luottamustehtävistäsi.

Lisätietoja tehtävästä antaa suunnittelija Melina Nummi, puh. 050 431 0348, e-mail: melina.nummi@aalto.fi.


Aalto University School of Engineering seeks a part-time (10 hours per week) International Student Advisor for the AY 2021-22 (August - May). We are offering an interesting position in an international working environment and useful working experience appreciated by your future employers!

We expect that the International Student Advisor has international experience (preferably through an exchange study period) and that s/he understands the situation and needs of incoming international students. Ability to work accurately when assisting in the administrative processes of both outgoing and incoming exchange students is essential. An applicant to this position is expected to have studied minimum one semester at Aalto University School of Engineering. The monthly salary is 593,58€ when working 10 hours per week.

The main tasks are:

 • Advising incoming international degree and exchange students
 • Advising outgoing exchange students and the students returning home after their exchange
 • Assisting in the orientation programme for the incoming international students, in the outgoing exchange student info sessions and happenings, as well as, assisting the team in the marketing and communications efforts of internationalisation
 • Assisting in the administrative work during the application periods
 • Keeping in touch with the Guilds on issues concerning internationalization
 • Other relevant student advising tasks

We wish you to be:

 • Interested in promoting internationalisation for Aalto students
 • Interested in promoting integration of international students to Aalto
 • Interested in creating exchange marketing material
 • Open-minded, responsible and service-oriented
 • Aware of issues related to student exchange
 • Active in the university student organizations such as the AYY, Guild, Mosaic or international tutoring
 • Flexible with the working hours during busy periods at work
 • Ready to use MS Office programmes and good with social media
 • Excellent in written and spoken English; Finnish and Swedish language skills are an asset

Please send a free-form application with attachments (CV, transcript of records and other possible relevant documents) by email to melina.nummi@aalto.fi by 30.6.2021, 16.00 p.m. Please, describe in the application yourself, your motivation, your study phase, working experience and other possible activities relevant to the job.

More information from Planning Officer Melina Nummi, p. 050 431 0348, e-mail: melina.nummi@aalto.fi.