På svenska | In English

Aalto-yliopiston vahva halu kannustaa ja mahdollistaa yhä useampia opiskelijoita tarttumaan vaihto-opiskelun tarjoamiin mahdollisuuksiin työelämässä tarvittavien taitojen kehittämiseksi näkyy uusissa, opiskelijoiden kanssa yhteistyössä parannetuissa Aallon kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteissa. Periaatteita, terminologiaa ja ohjeita on yhtenäistetty ja selkeytetty koulujen välillä, vaihtoon hakemisen kynnyksiä on madallettu ja hakijoiden välistä tasavertaisuutta parannettu entisestään.

Uudet periaatteet astuvat voimaan 1.8.2021 ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran tekniikan alan Japani-haussa marraskuussa 2021 lukuvuodeksi 2022-2023 vaihtoon hakevien kohdalla. 

Tässä muutamia poimintoja uudistuksista: 

  • Mahdollistimme helpommin toteutettavan maisterivaihdon. Jatkossa kaikilla maisterivaiheessa vaihto-opiskelemaan lähtevillä Aallon opiskelijoilla riittää, että suorittaa vähintään 24 opintopisteen edestä tutkintoon hyväksi luettavia kursseja vaihdon aikana. Mikäli opiskeluintoa riittää, toki enemmänkin saa suorittaa!
  • Jos sinut on hyväksytty Aalto-yliopistoon opiskelemaan suoraan ylempää perustutkintoa (maisterin tutkinto) sinulta ei enää vaadita tiettyä minimiopintopistemäärää hakuhetkellä vaan vaihtoon hakemiseksi riittää, että sinulla on Aallon sisäisen haun hetkellä takana vähintään yksi täysi läsnäololukukausi Aallossa. Huomaa kuitenkin, että jotain opintoja tulee olla tehtynä, sillä meidän pitää pystyä laskemaan sinulle opintomenestysindeksi (ent. tunnusluku) valintoja varten. 
  • Helpotamme kansainvälisen kokemuksen kerryttämistä antamalla toista kertaa vaihtoon hakeville yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituksi toivottuun vaihtokohteesen poistamalla kaikilla aloilla ensimmäistä kertaa vaihtoon hakevien etusijamenettelyn. 
  • Yhtenäistimme vaihtoon hakemisen ajoitukset Aallon eri aloilla aikaistamalla tekniikan alan opiskelijoiden mahdollisuuden hakea vaihtoon. Kanditutkintoa suorittava opiskelija voi jatkossa hakea vaihtoon jo siinä vaiheessa, kun hänellä on vähintään 30 opintopistettä rekisteröitynä Aalto-yliopiston opintorekisteriin vaihtohaun aikataulussa ilmoitettuun päivään mennessä. Vaihto voi toteutua aikaisintaan toisena opiskeluvuonna. Hakijan on aina kuitenkin tarkistettava erikseen, voiko kohteeseen lähteä jo toisena opiskeluvuonna.
  • Tasavertaistimme mahdollisuudet hakea vaihtokohteisiin tekniikan alalla. Tekniikan alan kaukokohteet ovat nyt paremmin saavutettavia kaikille hakijoille, kun poistimme tekniikan alalla kaukovaihtokohteiden hakukriteerinä olleen minimitunnuslukuvaatimuksen. Lisäksi tekniikan alan vaihtopaikat ovat jatkossa tasavertaisesti haettavissa eri tekniikan koulujen hakijoille. Opiskelijan koulutausta ei tule vaikuttamaan valintajärjestykseen, vaan valinnat tehdään pääsääntöisesti opintomenestysindeksin (ent. tunnuslukua) avulla. Osassa kohteita voi yhteistyöyliopistojen pyynnöstä säilyä etusijamenettelyjä (tieto tulee löytymään kohteen kohdalta Destination Databasessa).
  • Vahvistamme konkreettisesti kaikkien opiskelijoiden mahdollisuuksia lähteä vaihto-opiskelemaan luomalla kaksi uutta apurahaa: Aalto-yliopiston esteettömyystukiapurahan sekä perheellisen opiskelijan lisätuen. Aalto-yliopiston esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan vaihto silloin, kun jokin erityistarve aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea. Lisäksi opiskelijoille, jotka toimivat alaikäisen lapsen huoltajana voidaan maksaa perheellisen opiskelijan lisätukea. Tiedotamme myöhemmin näistä tarkemmin. 

Jatkossa vaihtohaun päävalintakriteeri on kaikilla aloilla nimeltään opintomenestysindeksi (ent. tunnusluku). Indeksin laskennassa huomioidaan jatkossakin opiskelijan opintopisteet ja keskiarvo suhteessa läsnäololukukausiin, mutta tarkka laskentatapa vahvistetaan mahdollisimman pian opintotietojärjestelmän vaihdon jälkeen lukuvuoden 2021-2022 alussa. 

Nämä uudistukset koskevat Aalto-yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden opiskelijavaihtoa (kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoa suorittavia, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) osalta myös tohtoriopiskelijoita). Kauppakorkeakoulun International Business -ohjelmassa (Mikkelin kampus) sekä CEMS-ohjelmassa periaatteita noudatetaan soveltuvin osin.  

Voit kysyä tarkemmin myös oman koulusi vaihtoasioiden koordinaattorilta. Yhteystiedot täällä.