Aaltolaisille lähetetään tekstiviesti ennen Sisu-käyttökatkoa ja sen jälkeen

Opiskelijoita ja Aallon henkilökuntaa tiedotetaan myös tekstiviestitse Oodi-Sisu-järjestelmävaihdon (31.7.–8.8.) aiheuttamasta käyttökatkosta ja sen päättymisestä.

Ensimmäinen tekstiviesti (tieto käyttökatkosta) lähetetään 27.7. ja toinen tekstiviesti (tieto uuden järjestelmän käyttöönotosta) lähetetään 9.8.

Viestin lähettäjänä on Aalto. Viesti lähetetään kaikille opiskelijoille, joilla on aktiivinen opiskeluoikeus Aallossa (mukaan lukien avoimen opiskelijat, erillisopiskelijat). Opiskelijoille viesti lähtee numeroon, jonka he ovat ilmoittaneet rekisteröidessään kulkuoikeuden kampukselle. Henkilöstölle viesti lähtee HR-järjestelmässä olevaan työpuhelimeen.

Lisätietoja: Oodi vaihtuu Sisuun ja palvelut ovat pois käytöstä 31.7.–8.8. (aalto.fi)


Aaltoiter får ett textmeddelande innan och efter Sisus serviceavbrott

Studerande och personal vid Aalto informeras även via textmeddelande om serviceavbrottet som övergången från Oodi till Sisu för med sig (31.7–8.8), och om när det upphör.

Det första meddelandet (information om serviceavbrottet) skickas 27.7 och det andra textmeddelandet (information om att det nya systemet är taget i bruk) skickas 9.8.

Meddelandets avsändare är Aalto. Meddelandet skickas till samtliga studerande med aktiv studierätt vid Aalto (inklusive studerande vid Öppna universitetet och fristående studerande). Studerande får meddelandet till det nummer de angett när de registrerat sig för tillträde till campus. Personalen får meddelandet till arbetsnumret som finns i HR-systemet.

Läs mer: Vi övergår från Oodi till Sisu och tjänsterna är ur bruk 31.7–8.8 (aalto.fi)


Aalto to send an SMS to students and staff before and after Sisu’s service break

Aalto University students and staff will be informed of the start and end of the service break of both Oodi and Sisu by text message. The service break from 31 July to 8 August will be caused by the changeover from Oodi to Sisu.

The first text message on 27 July will notify the recipients of the upcoming service break. The second one on 9 August will inform them that Sisu has been fully deployed.

The sender of the messages will be Aalto University. The messages will be sent to all students who have an active right to study at Aalto University (including Open University and non-degree students). They will be sent to the telephone number that each student has given to Aalto University when registering for on-campus access rights. The employees’ text messages will be sent to their work telephone numbers stored in the HR system.

Further information: Service break from 31 July to 8 August as Sisu replaces Oodi (aalto.fi)