Ainekoodi: ELEC3013

Laajuus: 60 op

Vastuuhenkilö: Jussi Ryynänen

Huvudämne på svenska: Elektronik och elektroteknik

Major in English: Electronics and Electrical Engineering

Suoritettuaan elektroniikan ja sähkötekniikan pääaineen tekniikan kandidaatintutkinnossa opiskelija ymmärtää alansa perusteoriat ja -käsitteet. Opiskelija tuntee alan keskeiset suunnittelu- ja analyysimenetelmät ja osaa käyttää yleisimpiä komponentteja ja  mittalaitteita. Valmistuvalla on hyvät valmiudet kehittää osaamistaan niin, että hän kykenee myöhemmin toimimaan alalla myös tutkimus- ja suunnittelutehtävissä.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija pystyy hakemaan tieteellistä tutkimustietoa sekä toimimaan avustavissa tutkimustehtävissä oman osaamisensa kehittämiseksi. Opiskelija pystyy yhdistämään teoriaa käytännön laitteen suunnitteluun ja ohjelmointiin.


Kurssit

KoodiNimiopPeriodi
ELEC3013.kandKandidaatintyö ja -seminaari10
ELEC-C4140Kenttäteoria5I-II
ELEC-C4110Piirianalyysi I5I-II
ELEC-C4120Piirianalyysi II5III-IV
ELEC-C3230Elektroniikka 15I-II
ELEC-C3240Elektroniikka 25III-IV
ELEC-C3220Kvantti-ilmiöt5IV-V
ELEC-C3210Materiaalien ominaisuudet5III-IV
ELEC-C8001Sähköenergiatekniikka5IV-V
ELEC-C1230Säätötekniikka5III-IV
ELEC-C5070Elektroniikkapaja5I-II

Mallilukujärjestykset löytyvät kohdasta Opintojen suunnittelu.