Perustiedot

Koodi: ENG3047

Laajuus: 25 ECTS

Kieli:  suomi

Vastuuopettaja: Raine Mäntysalo

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Erika Ruohonen

Kohderyhmä:  Tekniikan alan koulujen opiskelijat paitsi Rakennettua ympäristöä  pääaineenaan opiskelevat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat.

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat osallistua ilman hakua. BIZ- ja ARTS-opiskelijoilla Aalto-yliopiston yleinen sivuainehaku, katso kohta Hakuohjeet

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitietovaatimukset: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Den byggda miljön; Built Environment.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

koodi

nimi

ECTS

periodi

Pakolliset kurssit (15 ECTS)

RYM-C1001Johdatus rakennetun ympäristön suunnitteluun5I-II
RYM-C1002Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet5IV-V
RYM-C2001Projektityökurssi I / yhdyskuntien suunnittelu5II
Sivuaineen valinnaiset opinnot (10 ECTS)
Valitaan kaksi kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 op täyttyy
RYM-C2002Rakennetun ympäristön talous ja johtaminen5I (2018), II (2019)
RYM-C3001Projektityökurssi II / yhdyskuntien suunnittelu5

I

MAA-C2002Maankäytön suunnittelun perusteet5III
MAA-C2004Kiinteistötalouden ja –arvioinnin perusteet5V
YYT-C2004

Kestävä liikennejärjestelmä

5V (2019),
IV (2020)


Basinformation om biämnet

Kod: ENG3047

Omfattning: 25 ECTS

Språk: finska

Ansvarprofessor: Raine Mäntysalo

Biämnets koordinator : Erika Ruohonen

Målgrupp:  Studerande inom området teknik förutom de som studerarden byggda miljön som huvudämne. Även för studerande vid andra högskolor förutsatt att förkunskaperna uppfylls.

Ansökan:  Studerande inom området teknik kan delta utan separat ansökan. Studerande på BIZ och ARTS se Anvisningar för sökande för Aalto-universitetets ansökningstiderna till biämnena och närmare instruktioner.

Kvoter och begränsningar: Inga kvoter eller begränsningar.

Esitietovaatimukset: Kontrollera kursernas förkunskaper på WebOodi och/eller MyCourses.

kod

namn

ECTS

period

Obligatoriska kurser (15 ECTS)

RYM-C1001Introduktion till planeringen av den byggda miljön5I-II
RYM-C1002

Juridiska grunder för samhällssystem och planering av dessa

5IV-V
RYM-C2001Projektarbete 1, samhällsplanering5II
Valbara kurser (10 ECTS)
Välj två kurserna nedan så att biämnets omfattning blir 25 ECTS
RYM-C2002Ekonomi och ledning i den byggda miljön5I (2018), II (2019)
RYM-C3001Projektarbete 2, samhällsplanering5I
MAA-C2002Grunderna i markanvändningsplanering5III
MAA-C2004Grunderna i fastighetsekonomi och -värdering5V
YYT-C2004

Hållbara trafiksystem

5

V (2019), IV (2020)