Perustiedot

Koodi: ENG3045

Laajuus: 25 ECTS

Kieli:  suomi

Vastuuopettaja: Jussi Leveinen

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Erika Ruohonen

Kohderyhmä:  Tekniikan alan koulujen opiskelijat paitsi Energia- ja ympäristötekniikkaa pääaineenaan opiskelevat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat.

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat osallistua ilman hakua. BIZ- ja ARTS-opiskelijoilla Aalto-yliopiston yleinen sivuainehaku, katso kohta Hakuohjeet

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitietovaatimukset: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

koodi

nimi

ECTS

periodi

Sivuaineen pakolliset opinnot (10-20 ECTS)

Valitaan alla olevista neljästä kurssista vähintään kaksi kurssia
ENY-C2002Energia- ja ympäristö5II
ENY-C2003Vesi- ja ympäristötekniikka5I-II
YYT-C2003Georakentaminen ja kaivannaistuotanto5V
ENY-C2005Geoinformation in Environmental Modelling5III
Sivuaineen valinnaiset opinnot (5-15 ECTS)
Valitaan yhdestä kolmeen kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 ECTS täyttyy.
ENE-C2001Käytännön energiatekniikkaa5IV-V
ENE-C3001Energiasysteemit5I
MAA-C2001Ympäristötiedon keruu5V
YYT-C2005Sovellettu hydrologia5I
CHEM-C2610Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu (**5III
ENY-C2004Geologia ja geomekaniikka5V
YYT-C3001Management of environmental data and information (*5I

*) kurssia YYT-3001 Ympäristötiedon hallinta ei luennoitu 2016-2017. Kurssin tilalla sai suorittaa jommankumman Computation and Modelling in Engineering -sivuaineeseen kuuluvan kurssin MAA-C2005 Geometric Models in Engineering tai YYT-C3002 Application Programming in Engineering.

**) kurssin CHEM-C2610 tilalle käy myös YYT-C2002 Ympäristökemia -kurssi (luennoitu viimeistä kertaa 2016-2017)


Basinformation om biämnet

Kod: ENG3045

Omfattning: 25 ECTS

Språk: finska

Ansvarprofessor: Jussi Leveinen

Biämnets koordinator: Erika Ruohonen

Målgrupp:  Studerande inom området teknik förutom de som studerar energi- och miljöteknik som huvudämne. Även för studerande vid andra högskolor förutsatt att förkunskaperna uppfylls.

Ansökan: Studerande inom området teknik kan delta utan separat ansökan. Studerande på BIZ och ARTS se Anvisningar för sökande för Aalto-universitetets ansökningstiderna till biämnena och närmare instruktioner.

Kvoter och begränsningar: Inga kvoter eller begränsningar.

Esitietovaatimukset: Kontrollera kursernas förkunskaper på WebOodi och/eller MyCourses.

kod

namn

ECTS

period

Obligatoriska kurser (10-20 ECTS)

Välj minst två av kurserna nedan
ENY-C2002Energi och miljö5II
ENY-C2003Vatten och miljöteknik5I-II
YYT-C2003Geobyggande och mineralutvinning5V
ENY-C2005Geoinformation in Environmental Modelling5III
Valbara kurser (5-15 ECTS)
Välj minst en av kurserna nedan så att biämnets omfattning blir 25 ECTS
ENE-C2001Praktisk energiteknik5IV-V
ENE-C3001

Energisystem

5I
MAA-C2001

Mätning och observering av omvärlden

5V
YYT-C2005Tillämpad hydrologi5I
CHEM-C2610Miljökemi och miljöskydd **)5III
ENY-C2004Geologi och geomekanik5V
YYT-C3001Management of environmental data and information (*5I


*) kursen YYT-3001 Management of environmental data and information  föreläses ej under läseåret 2016-2017. Kurssin tilalla sai suorittaa jommankumman Computation and Modelling in Engineering -sivuaineeseen kuuluvan kurssin MAA-C2005 Geometric Models in Engineering tai YYT-C3002 Application Programming in Engineering.

**) kurssin CHEM-C2610 tilalle käy myös YYT-C2002 Miljökemi -kurssi (luennoitu viimeistä kertaa 2016-2017)