Perustiedot

Koodi: SCI3033

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi ja englanti

Vastuuopettaja: Juha Kinnunen

Hallinnollinen vastuuhenkilö: Johanna Bovellán

Kohderyhmä: Tekniikan alan opiskelijat. Myös muiden koulujen opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita matematiikasta. Matematiikan sivuaine on tarkoitettu muille kuin matematiikkaa ja systeemitiedettä pääaineena lukeville.

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.          

Esitiedot: Ei esitietoja.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Matematik, Mathematics

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Matematiikalla on sovelluksia kaikilla tekniikan aloilla, ja tästä laaja-alaisuudesta johtuen sivuaineen opiskelija laatii matematiikan vastuuprofessorin kanssa 20 tai 25 opintopisteen kokoisen henkilökohtaisen kurssipaketin.

Pakettiin valitaan kursseja pääasiassa alla olevasta listasta huomioiden opiskelijan tausta, kiinnostukset ja muiden opintojen tarpeet. Lisäksi matematiikan maisteritason kursseja (MS-E1***) saa vapaasti sisällyttää sivuaineeseen esitietovaatimusten täyttyessä. Myös tilastotieteen ja systeemitieteen opintojen (MS-C2*** ja MS-E2***) sisällyttäminen kurssipakettiin on mahdollista.

Sivuaineen rakenne                

Koodi

Nimi

ECTS

Periodi

MS-A00**

Matriisilaskenta /

Matrisräkning /

Matrix algebra

5

I, II, III / II / II

MS-A01**

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 /

Differential- och integralkalkyl 1 /

Differential and integral calculus 1

5

I, II, IV / I / I

MS-A02**

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 /

Differential- och integralkalkyl 2 /

Differential and integral calculus 2

5

I, III, IV / III / IV

MS-A03**

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 / 

Differential- och integralkalkyl 3 /

Differential and integral calculus 3

5

I, IV / IV / V

MS-A040*

Diskreetin matematiikan perusteet /

Grundkurs i diskret matematik /

Foundations of discrete mathematics

5

I / II / IV

MS-A050*

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi  /

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik /

First course in probability and statistics

5

I, II, IV / III / III
MS-C1001Shapes in action 

MS-C1081

Abstract algebra

5

III

MS-C1300

Kompleksianalyysi 

5

II

MS-C134*

Lineaarialgebra /

Linear algebra   

5

V / I

MS-C1350

Partial differential equations

5

I-II

MS-C142*

Fourier-analyysi /

Fourier analysis

5

I / IV

MS-C1530

Curves and surfaces

5

I

MS-C1540

Euklidiset avaruudet 

5

III

MS-C1650

Numeerinen analyysi  

5

V

Valitsemalla seuraavat kolme kurssia sivuaineen voi suorittaa painottuen matematiikan, kuvataiteiden, muotoilun ja arkkitehtuurin yhteyksiin:

KoodiNimiECTSPeriodi
MS-C1001Shapes in action5I
MS-E1000Crystal Flowers in Halls of Mirrors: Mathematics meets Art and Architecture5-15III-IV
UWAS-C0014 Spatial structures III-IV 

Lisätietoa taidepainotteisesta sivuainerakenteesta on tarjolla osoitteessa http://matharts.aalto.fi/.


Basic information

Code: SCI3033

Extent: 20-25 op

Language: Finnish and English

Teacher in charge: Juha Kinnunen

Administrative contact: Johanna Bovellán

Target group: All students in the Schools of Technology. Also other students of Aalto University interested in mathematics. The minor is intended for students who do not have Mathematics and Systems Sciences as their major.

Application process: The minor is open for all students of Aalto University. (No separate call.)

Quotas and restrictions: No quotas or restrictions.                         

Prerequisites: No prerequisites.

Name of the minor in other languages: Matematiikka, Matematik

Content and structure of the minor    

Due to the wide range of possible applications for mathematics in different fields of technology, the student assembles an individual package of courses together with a professor of mathematics.

The courses are chosen mainly from the list below according to the student’s background, interests and needs. In addition, master’s level courses in mathematics (MS-E1***) can be included in the minor. It is also possible to choose some courses in statistics and systems sciences (MS-C2*** and MS-E2***).

Structure of the minor

Code

Name

ECTS

Period

MS-A00**

Matriisilaskenta /

Matrisräkning /

Matrix algebra

5

I, II, III / II / II

MS-A01**

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 /

Differential- och integralkalkyl 1 /

Differential and integral calculus 1

5

I, II, IV / I / I

MS-A02**

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 /

Differential- och integralkalkyl 2 /

Differential and integral calculus 2

5

I, III, IV / III / IV

MS-A03**

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 / 

Differential- och integralkalkyl 3 /

Differential and integral calculus 3

5

I, IV / IV / V

MS-A040*

Diskreetin matematiikan perusteet /

Grundkurs i diskret matematik /

Foundations of discrete mathematics

5

I / II / IV

MS-A050*

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi  /

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik /

First course in probability and statistics

5

I, II, IV / III / III
MS-C1001Shapes in action 

MS-C1081

Abstract algebra

5

III

MS-C1300

Kompleksianalyysi 

5

II

MS-C134*

Lineaarialgebra /

Linear algebra   

5

V / I

MS-C1350

Partial differential equations

5

I-II

MS-C142*

Fourier-analyysi /

Fourier analysis

5

I / IV

MS-C1530

Curves and surfaces

5

I

MS-C1540

Euklidiset avaruudet 

5

III

MS-C1650

Numeerinen analyysi  

5

V

By choosing the following three courses, the minor can be completed with an orientation in integrating mathematics with visual arts, design and architecture:

KoodiNimiECTSPeriodi
MS-C1001Shapes in action5I
MS-E1000Crystal Flowers in Halls of Mirrors: Mathematics meets Art and Architecture5-15III-IV
UWAS-C0014 Spatial structures III-IV 

More information about this orientation can be found at http://matharts.aalto.fi/.