Perustiedot

Koodi: ENG3050

Laajuus: 25 ECTS

Kieli:  suomi

Vastuuopettaja: Petri Kuosmanen

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Katri Koistinen

Kohderyhmä: Tekniikan alan koulujen opiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat.

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat osallistua ilman hakua. BIZ- ja ARTS-opiskelijoilla Aalto-yliopiston yleinen sivuainehaku, katso kohta Hakuohjeet

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitietovaatimukset: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Intelligenta system inom ingenjörsvetenskaper; Intelligent Systems in Engineering.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

koodi

nimi

ECTS

periodi

Pakolliset kurssit (10 ECTS)

KON-C2004

Mechatronics Basics

5

II

KON-C3003

Mekatroniikan harjoitustyö (harjoitustyön aihe voidaan valita eri sovellusalueilta)

5

III-IV

Sivuaineen valinnaiset opinnot muille kuin automaatio- ja systeemitekniikan opiskelijoille (15 ECTS)
Valitaan kolme kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 ECTS täyttyy
ELEC-C1230

Säätötekniikka

5
ELEC-A7100

C-ohjelmoinnin
peruskurssi

5
ELEC-C4210

Sähkötekniikka
ja elektroniikka

5
ELEC-C1320

Robotiikka

5

Sivuaineen valinnaiset opinnot muille kuin Kone- ja rakennustekniikan opiskelijoille ( 15 ECTS)

Valitaan kolme kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 ECTS täyttyy.
KJR-C1001Statiikka ja dynamiikka5IV
KJR-C2002Kontinuumimekaniikan perusteet5II
KJR-C2005Tuotesuunnittelu5I
KON-C3002Koneenosien suunnittelu5IV-V


Basinformation om biämnet

Kod: ENG3046

Omfattning: 25 ECTS

Språk: finska

Ansvarprofessor: Jarkko Niiranen

Biämnets koordinator: Saara Meriluoto

Målgrupp:  Studerande inom området teknik förutom de som studerar maskin- och byggnadsteknik som huvudämne. Även för studerande vid andra högskolor förutsatt att förkunskaperna uppfylls.

Ansökan: Studerande inom området teknik kan delta utan separat ansökan. Studerande på BIZ och ARTS se Anvisningar för sökande för Aalto-universitetets ansökningstiderna till biämnena och närmare instruktioner.

Kvoter och begränsningar: Inga kvoter eller begränsningar.

Esitietovaatimukset: Kontrollera kursernas förkunskaper på WebOodi och/eller MyCourses.

kod

namn

ECTS

period

Obligatoriska kurser (10 ECTS)

KON-C2004

Mechatronics Basics

5

II

KON-C3003

Övningar i mekatronik (ämnet för övningsarbetet kan väljas från ett annat tillämpningsområde)

5

III-IV

Valbara studier för andra än studerande inom Automations- och systemteknik (15 ECTS)
Välj tre kurser så att biämnets totala omfattning blir 25 ECTS
ELEC-C1230

Säätötekniikka

5
ELEC-A7100

C-ohjelmoinnin
peruskurssi

5
ELEC-C4210

Elektroteknik och elektronik

5
ELEC-C1320

Robotik

5

Sivuaineen valinnaiset opinnot muille kuin Kone- ja rakennustekniikan opiskelijoille ( 15 ECTS)

Valitaan kolme kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 ECTS täyttyy.
KJR-C1001

Statik och dynamik

5IV
KJR-C2002Grundkurs i kontinuumsmekanik5II
KJR-C2005

Produkt design

5I
KON-C3002Konstruktion av maskindelar5IV-V