Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ301

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi

Järjestävä laitos: Kauppakorkeakoulu

Vastuuopettaja: Timo Saarinen

Kohderyhmä: Artsin ja tekniikan koulujen opiskelijat

Haku: Aalto-yliopiston yleinen sivuainehaku, katso kohta Hakuohjeet

Kiintiöt ja rajoitukset: Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat eivät voi suorittaa tätä sivuainetta. Korkeintaan 30 opiskelijaa muista Aallon kouluista voidaan valita suorittamaan sivuainetta lukuvuonna 2019-2020. Syyskuun haussa näistä paikoista jäljellä 25 paikkaa.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Liiketoimintaosaamisen perusteiden sivuaineen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemiensa liiketoiminnan osa-alueiden perusteoriat ja -käsitteet.

Sivuaineen rakenne

Opiskelija valitsee alla olevista kursseista yhteensä 24 opintopisteen laajuiset opinnot (jos Yritysvastuu ja -etiikka on mukana, opintoja voi kertyä yhteensä 27 op). Kokonaisuuteen sisältyvillä kursseilla voi olla esitietovaatimuksia, jotka selviävät kurssikuvauksesta.