Sivuaineen perustiedot

Koodi: SCI3031

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi tai englanti

Vastuuprofessori: Tuomas Aura

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Suunnittelija Elsa Kivi-Koskinen

Kohderyhmä: Kaikki Aallon opiskelijat. Tämä on kandidaattitason sivuaine, joten maisterivaiheen opiskelijoiden on varmistettava omasta koulutusohjelmastaan sivuaineen soveltuvuus tutkintoon. Ei tietotekniikan tai Data Science pääaineen opiskelijoille.

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Sivuaineen opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Osallistujamäärää kursseille voidaan rajata.                  

Esitiedot: Opiskelijan oman koulutusohjelman (tekniikan ala) pakolliset tietotekniikan kurssit toimivat sivuaineen esitietoina. Tarvittaessa tietotekniikan opinnot voi aloittaa sivuaineessa aivan alusta.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Datateknik, Computer Science

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Tietotekniikan sivuaineessa opit ohjelmointia ja muita tietojenkäsittelyn menetelmiä, joita voit soveltaa oman alasi tehtävissä. Nykyisin lähes kaikki uudet palvelut ja tuotteet perustuvat tietotekniikan soveltamiseen, joten sivuaine on hyödyllinen kenelle tahansa Aallon opiskelijalle. Useimpia tietotekniikan opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä kursseina.

Sivuaineen rakenne

Sivuaineen pakollisissa kursseissa on valittavana kaksi opintopolkua. Aloittelijan opintopolku tarjoaa rauhallisemman johdatuksen ohjelmointiin ja tietotekniikan käsitteisiin. Vaativampi opintopolku sopii kaikille haasteita kaipaaville opiskelijoille aiemmasta ohjelmointikokemuksesta tai sen puutteesta riippumatta. Sivuaineeseen voi perustellusta syystä sisällyttää molempien opintopolkujen kursseja, mutta opiskelijan on huolehdittava, että hänellä on riittävät esitiedot kullekin kurssille. Huomaa erityisesti, että vaativan opintopolun pakolliset kurssit suoritetaan luetellussa järjestyksessä esitietovaatimusten takia. Perustieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman opiskelijoiden tulee suorittaa vaativampi opintopolku.

Alla kuvattu sivuaineen sisältö 25 opintopisteen laajuudessa ja vaativammalla opintopolulla on se etukäteen määritelty sivuainekokonaisuus, joka opiskelijan on suoritettava tullakseen hyväksytyksi tietotekniikan maisteriohjelmaan (Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS)) kandi-maisterisiirtymämenettelyssä. Kurssin CS-A1140 voi tässä yhteydessä korvata kurssilla CS-A1141, jos se on opintojen aikataulun takia välttämätöntä. Tällöin kurssit CS-A1110 ja CS-A1141 suoritetaan samanaikaisesti.

Osa sivuaineen valinnaisista kursseista on melko vaativia, joten kurssikohtaiset esitietovaatimukset on syytä tarkistaa.

Koodi


Nimi

Opintopisteet

Periodi

Pakolliset kurssit, aloittelijan opintopolku, 15 op:*

CS-A1111 

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

5

I-II

CS-A1121

Ohjelmoinnin peruskurssi Y2

5

III-V

CS-A1141

Tietorakenteet ja algoritmit Y

5

I-II

Pakolliset kurssit, vaativampi opintopolku, 15 op:*

CS-A1110

Ohjelmointi 15I-II

CS-A1120

Programming 25IV-V

CS-A1140

Data Structures and Algorithms5I-II

Valitse seuraavista niin, että sivuaineen laajuus (20-25 op) täyttyy:

CS-A1150

Tietokannat (suositellaan)

5

III-V

CS-C2150

Theoretical Computer Science

5

III-IV

ELEC-C7241

Tietokoneverkot

5

III-IV

CS-C3100

Computer Graphics

5

I-II

CS-C3120

Human-Computer Interaction

5

I-II

CS-C3160

Data Science

5

II

CS-C3140

Operating Systems

5

I

CS-C3170

Web Software Development

5

II-III

CS-C3130

Information Security

5

I

CS-C3150

Software Engineering

5

I-II, III-IV

CS-E4580Programming Parallel Computers5V
ELEC-A7100C-ohjelmoinnin peruskurssi5III-V

ELEC-A7151

C++ Programming

5

I-II

* Jos sivuaineen pakolliset kurssit tai vastaavat ohjelmointikurssit kuuluvat jo muualle tutkintoon, valitaan valinnaisten kurssien listalta niin, että sivuaineen laajuus täyttyy.Code:  SCI3031

Extent: 20-25 cr

Language: Finnish or English

Professor in charge: Tuomas Aura

Administrative contact: Planning Officer Elsa Kivi-Koskinen

Target group: All Aalto students, excluding major students in Computer Science and Data Science, are welcome to the Computer Science minor. You will learn programming and other information technology topics. M.Sc. students should check with their own study programme that this minor can be included in the degree. The compulsory courses (15 cr) shown in the list above must be taken in the prescribed order. Additionally, choose elective courses from the above list to fill the required number of credits (20-25 cr in total). 

Quotas: No quota. Individual courses may limit the number of participants.

Some of the optional courses for the minor subject are quite demanding, so you should check the course-specific prerequisites.

The content of the minor subject as described below on the extent of 25 ECTS credits and with the more demanding path on programming is the predefined minor subject a student must complete in order to qualify for the Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences (CCIS) in the BSc - MSC transfer procedure.


Code

Name

ECTS

Period

Compulsory courses, 15 cr:

CS-A1110

Programming 15I-II

CS-A1120

Programming 25IV-V

CS-A1140

Data Structures and Algorithms5I-II

Optional courses. Choose 5-10 cr:

CS-C2150

Theoretical Computer Science

5

III-IV

CS-C3100

Computer Graphics

5

I-II

CS-C3120

Human-Computer Interaction

5

I-II

CS-C3160

Data Science

5

II

CS-C3140

Operating Systems

5

I

CS-C3170

Web Software Development

5

II-III

CS-C3130

Information Security

5

I

CS-C3150

Software Engineering

5

I-II, III-IV

CS-E4580Programming Parallel Computers5V
ELEC-A7100

Basic Course in C programming

5III-V

ELEC-A7151

C++ Programming

5

I-II