Perustiedot

Koodi: ENG3071

Laajuus: 25 ECTS

Kieli: suomi

Vastuuopettaja: Riku Vahala

Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu Aalto-yliopiston tekniikan alan koulujen kandidaattiopiskelijoille (CHEM, ELEC, SCI) lukuun ottamatta Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoita, jotka haluavat siirtyä opiskelemaan maisterivaiheessa Water and Environmental Engineering–ohjelmaan (WAT). Huomioithan, että siirtymisen periaatteet koskevat pääosin 1.8.2016 jälkeen aloittaneita kandidaattiopiskelijoita ja siirryttäessä WAT-ohjelmaan muista Aallon tekniikan alan korkeakouluista kandidaatintutkinto tulee lisäksi olla suoritettuna tietyllä keskiarvolla

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat suorittaa sivuaineen ilman hakua

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Vatten och miljöteknik; Water and Environmental Engineering

Sivuaineen sisältö ja rakenne

koodi

nimi

ECTS

periodi

Sivuaineen pakollinen kurssi (5 ECTS)

ENY-C2003

Vesi- ja ympäristötekniikka

5

I-II

Sivuaineen valinnaiset opinnot (20 ECTS)

Valitse näistä neljä kurssia

CHEM-C2610

Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu5III
CHEM-C2620Teollisuuden ympäristötekniikka ja –hallinta5

YYT-C2005

Sovellettu hydrologia

5

I

KJR-C2003

Virtausmekaniikan perusteet

5

IV-V ja I

ENY-C2002

Energia ja ympäristö

5

II

ENY-C2004

Geologia ja geomekaniikka

5

V

ENY-C2005

Geoinformation in Environmental Modelling 

5

III

MAA-C2001

Ympäristötiedon keruu 

5

V

YYT-C3001

Management of environmental data and information 

5

I

MAA-C2002

Maankäytön suunnittelun perusteet 

5

III

RYM-C1001

Johdatus rakennetun ympäristön suunnitteluun 

I-II

RYM-C1002

Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet

IV-V

RYM-C2004

Rakennetun ympäristön paikkatiedot

I

RYM-C2002

Rakennetun ympäristön talous ja johtaminen


I