Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ30600
Laajuus: 24 op
Kieli: Suomi
Vastuuopettaja: Marketta Majapuro
Haku: Aalto-yliopiston yleinen sivuainehaku, katso hakuajat ja ohjeet

Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse hakea erikseen opinto-oikeutta sivuaineeseen.

Kiintiöt ja rajoitukset Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen. Lukuvuonna 2019-2020, maksimissaan 5 opiskelijaa muista Aallon kouluista voidaan valita suorittamaan sivuainetta.

Vastuuorganisaatio: Johtamisen laitos

Viestinnän sivuaine poistuu tarjonnasta 1.8.2020 alkaen. Jos sivuaineen suorittaminen on kesken, ota yhteyttä johtamisen laitoksen suunnittelijaan Berit Söderholm.

Osaamistavoitteet


Viestintä on olennaisessa roolissa organisaatioiden johtamisessa, ja sekä yksilölliset viestintätaidot että organisaatioiden viestinnän periaatteiden ja lainalaisuuksien tuntemus muodostavat elintärkeän osan kenen tahansa liike-elämän ammattilaisen kuten kenen tahansa organisaatioiden johtamisen tarvitsemasta ammattitaidosta. Siksi organisaatioviestinnän kursseilla opit, miten inhimillisen vuorovaikutuksen taidot ovat keskeisiä kaikissa työyhteisöissä. Opit myös yritysten sidosryhmäsuhteista, digitaalisen viestinnän hallinnasta ja suunnittelusta sekä muutoksen viestinnästä. Opinnoissa viestinnän käytännön toteutukset ja ilmenemismuodot liitetään keskeisiin organisaatio- ja johtamisviestinnän oppeihin ja suuntauksiin. Opit siis analysoimaan ja suunnittelemaan viestintää tutkimuspohjaisesti sekä hallitsemaan erilaisia viestintätilanteita. Saat myös palautetta oman osaamisesi kehittymisestä monipuolisten tehtävien kautta.


Viestinnän sivuopinnot antavat opiskelijalle valmiudet ymmärtää

• Organisaatioviestintää osana liiketoimintaa
• Viestintää yksilön osaamisena
• Viestintää organisaatioiden johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen osa-alueena

Lisäksi hän saa valmiudet

• arvioida kriittisesti aihealueeseen liittyvää tutkimustietoa ja soveltaa sitä organisaatioviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen
• analysoida organisaatioiden ja niiden erilaisten toimijoiden viestintää, perustella analyysitulokset sekä esittää tulokset suullisesti ja kirjallisesti
• toimia ja viestiä tiimin jäsenenä tavoitteellisesti, yhteistyökykyisesti ja rakentavasti

Viestinnän sivuopinnot ovat hyvä perusta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun yritysviestinnän maisteriohjelmaopinnoille (Master’s Programme in Corporate Communication).

Opintokokonaisuuden rakenne 24 op

1) korvaa 71A00200 yritysviestinnän perusteet

Lisäksi valitse 3 kurssia:

2) Vaihtuvasisältöinen kurssi. Kurssia ei välttämättä tarjota joka vuosi.
*) Kurssia ei enää luennoida.

Vaihtoehtoisen kurssin sisällyttäminen opintokokonaisuuteen tulee olla oppimistavoitteita tukeva, ja se on hyväksytettävä etukäteen laitoksella (vastuuhenkilö Marketta Majapuro).