You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Aalto-kurssit (3 op) sisältyvät teknistieteellisen kandidaattiohjelman perusopintoihin. Aalto-kurssien tavoitteena on tarjota kaikille opiskelijoille riittävä ymmärrys Aalto-yliopistosta ja sen avaamista mahdollisuuksista. Tavoitteena on myös tukea erilaisten ja eri koulutusaloista tulevien opiskelijoiden kohtaamista ja inspiroida liikkuvuutta. 

Informaatioverkostojen opiskelijoiden Aalto-kurssi on TU-A1150 Filosofia ja systeemiajattelu 3 op. Muissa pääaineissa Aalto-kurssin voi valita vapaasti alla olevalta listalta. Opiskelija voi myös ehdottaa jonkin muun, pääsääntöisesti kandidaattitasoisen Aalto-kurssin sisällyttämistä perusopintoihin, oman pääaineen alan kursseja lukuun ottamatta. Esimerkiksi University Wide Art Studies kurssit ovat suositeltavia vaihtoehtoja. Ehdotus tehdään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS). UWAS ja Aalto-kurssit löytyvät osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/Valinnaiset+kurssit.

KoodiKurssin nimiOpPeriodiKurssin koulu
ENG-A1005Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi3IIENG
CHEM-A1600Akateemisen ajattelun alkeiskurssi3I-IICHEM
CHEM-A1620Näkökulmia ympäristöasioihin3IV-VCHEM
NBE-C3001Aivoaakkoset4I-IISCI
TU-A1150Filosofia ja systeemiajattelu3III-IVSCI
TU-A1140Itsensä tunteminen ja johtaminen3III-IVSCI
ELEC-A4930Astronomical View of the World3III-IVELEC
ELEC-A4920Sähkötekniikan historia ja innovaatiot3III-IVELEC
ELEC-A8001Johdatus sähköenergiajärjestelmiin3IELEC
ELEC-A7901Internet Forum3I-IIELEC