Kevään fuksikysely on lähetetty 262 opiskelijalle.
Vastausaikaa on 19.4. saakka. Mikäli koet olevasi 1. vuoden kandidaattiohjelman opiskelija, etkä ole saanut henkilökohtaista kyselylinkkiä sähköpostiisi, ota yhteyttä alla mainittuihin yhteyshenkilöihin.

Fuksikyselyn avulla selvitetään mm. 1. vuoden opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia opiskelusta sekä opinnoista ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Kyselyn tuloksia käytetään korkeakoulun opetuksen sekä opintojen ohjauksen kehittämiseen ja sen tarkoituksena on myös aktivoida opiskelijaa kehittämään omaa oppimistaan. Kyselyn vastausten perusteella vastaajalle voidaan myös kohdentaa hänen toivomaansa palvelua.

Lisätietoja kyselystä:
Mari Martinmaa ja Virpi Riissanen
(etunimi.sukunimi@aalto.fi)

Insinööritieteiden korkeakoulu lähettää kaksi kyselyä 1. vuoden opiskelijalle (lokakuu ja huhtikuu), yhden kyselyn 2. vuoden opiskelijalle (joulukuu) ja 3. vuoden opiskelijalle yhden kyselyn (joulukuu). Kyselyt ovat osa opiskelijan proaktiivista turvaverkkoa ja oppimispalveluiden kohdennettua palvelutuotantoa.

Vårens phuxenkät har skickats till 262 nya studeranden

Högskolan för ingenjörsvetenskaper har skickat phuxenkäten till första årets studerande 5.4. Svarstiden är fram till 19.4.

Ifall du uppfattar dig som 1: a årets studerande inom kandidatprogrammet och har inte fått en personlig link till förfrågan i din e-post, ta kontakt med nedanstående kontaktpersoner.  

Med hjälp av phuxenkäten utreds första årets studerandenas erfarenheter och tankar kring studierna. Resultaten från enkäten används till att utveckla undervisningen och studiehandledningen på högskolan. Enkätens syfte är även att aktivera studeranden i att utveckla sin egen inlärning. 

På basen av svaren i enkäten kan studerande erbjudas sådan service som de önskar.

Övrig information om enkäten: 


Mari Martinmaa och Virpi Riissanen
(förnamn.efternamn@aalto.fi

Högskolan för ingenjörsvetenskaper skickar ut två förfrågningar till förstaårsstuderanden (oktober och april), en förfrågan till andraårsstuderanden (januari) och en förfrågan till tredjeårsstuderanden (december). Förfrågningarna är en del av den studerandes proaktiva skyddsnätverk och en del av studerandeservicens riktade tjänsteproduktion.