You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »


Koodi: ARTS3074

Laajuus: 25 op

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: Taiteen laitos

Sivuaineen vastuuopettaja: Matti Hagelberg

Kohderyhmä: Aalto-yliopiston opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Haku:  Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 15.-31.5.2017. Tutustu yleisiin hakuohjeisiin: Hakuohjeet
Hakijan tulee toimittaa sarjakuvaportfolio 31.5. mennessä sivuaineesta vastaavalle opintokoordinaattorille (Nina Sjölund, Hämeentie 135 C, 5 krs. taiteen laitos). Portfolio voi olla joko painetussa tai sähköisessä muodossa ja sen tekotapa on vapaa. Portfoliossa tulee olla hakijan nimi.

Taso: Perusopinnot (ensisijaisesti kandidaattitason opiskelijat)

Kiintiöt ja rajoitukset:  Sarjakuvailmaisun sivuainekokonaisuus järjestetään joka toinen vuosi ja siihen valitaan vuosittain enintään 12 opiskelijaa.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Biämneshelhet i serieteckning

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sisältö: Sivuainekokonaisuuden pakolliset kurssit ja yksi valinnainen kurssi, siten että niiden yhteenlaskettu opintopistemäärä on vähintään 25 op.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Pakolliset kurssit

22

ARTS-A0203

Sarjakuvailmaisu I

4

ARTS-A0204

Sarjakuvailmaisu II

6

ARTS-A0205

Sarjakuvailmaisu III

8

ARTS-A0607

Sarjakuvan historia

2

ARTS-A0206

Sarjakuvatyöpaja 1

1

ARTS-A0214

Elävän mallin piirustus sarjakuvataiteilijoille

1

Valinnainen kurssi

3

ARTS-A0502

Serigrafian peruskurssi

3

ARTS-A0500

Litografian peruskurssi

3

ARTS-A0507

Puupiirroksen peruskurssi

3

ARTS-A0504

Syväpainografiikan peruskurssi

3


Osaamistavoitteet: Tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija sarjakuvailmaisun työprosesseihin, kerronnan menetelmiin, kirjoittamiseen ja itsenäiseen ilmaisuun.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan erikseen

Arvosteluasteikko: Hyväksytty-hylätty