Perustiedot

Koodi: CHEM3020

Laajuus: 20–25 op

Kieli: Sopimuksen mukaan

Vastuuopettaja: Jouni Paltakari

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Niina Arppe

Kohderyhmä: Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijat

Haku: Sivuaine hyväksytään vaihto-opintohaun yhteydessä.

Kiintiöt ja rajoitukset: -

Esitietovaatimukset: -

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Kansainvälinen sivuaine koostuu jonkin aiheen substanssiopinnoista, jotka ovat relevantteja opiskelijan kandidaatin tutkinnolle ja jotka suoritetaan opiskelijan ollessa vaihdossa ulkomaisessa yliopistossa.

Sivuaine voi sisältää myös kyseisen maan/ kielialueen kielen ja kulttuurin opintoja. Sivuainetta voi täydentää sellaisilla Aalto‐yliopiston opinnoilla (korkeintaan 5 op), jotka tukevat joko sivuaineen sisältöä tai kieliopintoja.

Sivuaineen sisällöstä on sovittava etukäteen ohjelmajohtajan tai ohjelman suunnittelijan kanssa.


Kansainvälinen sivuaine koostuu seuraavista komponenteista:op / ECTS
Sivuaineen substanssiopinnotmin 15
Kieli‐ ja kulttuuriopintojamax 10
Aalto‐yliopistossa suoritettavia opintoja, jotka täydentävät sivuainettamax 5
Kohdemaassa suoritettava harjoittelumax 5