You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Sivuaineen perustiedot

Koodi: YHK.a / YHK.t

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: professori Kimmo Lapintie

Sivuaineen koordinaattori: Wille Leppämäki

Kohderyhmä: Kandidaattiopiskelijat Aalto-yliopiston arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön pääaineissa sekä muiden pääaineiden ja yliopistojen opiskelijat.

Haku:

Arkkitehtuurin laitoksen ja rakennetun ympäristön pääaineen osalta sivuaineen opiskelijavalinnat tehdään HOPSin hyväksynnän yhteydessä aikaisempien yhdyskuntasuunnittelun kurssien opintomenestyksen perusteella. Opiskelija on yhteydessä oman pääaineensa vastuuprofessoriin, joka on yhteydessä sivuaineen vastuuprofessoriin. Aallon sisäisen liikkuvuuden ja JOO-järjestelmän kautta hakevilla valintakriteeri on aiempi opintomenestys yhdyskuntasuunnittelussa tai sitä vastaavissa opinnoissa.

Aalto-yliopiston opiskelijat: Kevään sivuainehaku, katso hakuajat ja ohjeet Hakuohjeet

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat: Kevään JOO-haussa JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Kiintiöt ja rajoitukset: Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden (arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri) lisäksi sivuaineeseen otetaan 10 Rakennetun ympäristön pääaineen ja 10 muiden pääaineiden ja/tai JOO-opiskelijaa.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Samhällsplanering, Urban and Regional Planning

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuaineen tavoitteena on antaa perustiedot yhdyskuntasuunnittelusta ja sen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa, suunnittelun elementeistä (kuten kaupungin eri toiminnot ja niitä vastaava rakentaminen, liikenneyhteydet ja viherrakenne) ja suunnittelun keskeisistä työvälineistä (kaavoitus, vuorovaikutus, tiedonhallinta). Sivuaineessa yhdistyvät suunnitteluosaaminen, yhdyskuntien teknisten järjestelmien ymmärtäminen sekä suunnitteluun liittyvät sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset taustatekijät.

Keskeiset osaamistavoitteet ovat:

  • Opiskelija saa monipuoliset tiedot yhdyskuntasuunnittelun perusteista ja tärkeimmistä erityiskysymyksistä.
  • Opiskelija oppii kohtaamaan erilaisia näkökulmia ja ymmärtää yhdyskuntasuunnittelun suhteessa muihin aloihin ja kaupunkikontekstiin.
  • Opiskelija kehittää kriittistä, uutta luovaa lähestymistapaa kaupunkien ja alueiden ongelmiin.
  • Opiskelija saa käytännön valmiuksia soveltaa monitieteistä ja ihmiskeskeistä näkökulmaa yhdyskuntasuunnittelussa.

Sivuaineen sisältö

Sivuaine muodostaa yhdyskuntasuunnittelua monipuolisesti käsittelevän kurssikokonaisuuden, joka on sovitettu arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön pääaineopiskelijoille. Se sopii sivuainekokonaisuudeksi myös esimerkiksi suunnittelu- tai kaupunkimaantieteen opiskelijoille JOO-opintojen kautta.

Sivuaineen rakenne

Rakenne ARTSin opiskelijoille (mukaanlukien arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijat)

koodi

nimi

opintopisteet

pakolliset opinnot (lyhyt sivuaine)

15

ARK-C5000

Yksityiset ja julkiset tilat

5

ARK-C5004

Vuorovaikutus ja päätöksenteko

5

ARK-C5005

Tulevaisuuden suunnittelu

5

vaihtoehtoiset kurssit (pitkä sivuaine)

10

Pakolliset opinnot muodostavat lyhyen sivuaineen. Pitkään sivuaineeseen (25 op) valitaan lisäksi 10 op  vaihtoehtoisia kursseja Arkkitehtuurin laitoksen, Rakennetun ympäristön laitoksen tai Helsingin yliopiston kurssitarjonnasta (lista suositeltavista kursseista täydennetään myöhemmin)

Rakenne ENGin opiskelijoille

koodi

nimi

opintopisteet

pakolliset opinnot

15

ARK-C5000

Yksityiset ja julkiset tilat

5

ARK-C5001

Kaupunki ja yhdyskunta

5

ARK-C5005

Tulevaisuuden suunnittelu

5

vaihtoehtoiset kurssit

10

Pitkään sivuaineeseen (25 op) valitaan lisäksi 10 op seuraavista kursseista:

ARK-C5002


Kaupunkiluennot

Kaupunkiluennot -kurssiin liittyvä lisätehtävä

3

+2

MAR-C1008

Kulttuurimaiseman historia

2

 MAR-C1001

Maisema-arkkitehtuuri perusteet 2A, maisema-analyysi

4 (+1)

Rakenne JOO-opiskelijoille (esimerkiksi HY:n suunnittelu- tai kaupunkimaantieteen opiskelijoille)

koodi

nimi

opintopisteet

pakolliset opinnot (lyhyt sivuaine)

15

ARK-C5000

Yksityiset ja julkiset tilat

5

ARK-C5004

Vuorovaikutus ja päätöksenteko

5

ARK-C5005

Tulevaisuuden suunnittelu

5

vaihtoehtoiset kurssit (pitkä sivuaine)

10

Pitkään sivuaineeseen (25 op) valitaan lisäksi 10 op seuraavista kursseista:

ARK-C5001

Kaupunki ja yhdyskunta

5

ARK-C5002

Kaupunkiluennot

3


Kaupunkiluennot´-kurssiin liittyvä lisätehtävä

+2

 MAR-C1008

Kulttuurimaiseman historia

2

MAR-C1001

Maisema-arkkitehtuurin perusteet 2A, maisema-analyysi

4-5