You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3086

Laajuus: 15-20 op

Kieli: suomi, osa kursseista opetetaan englanniksi

Sivuaineen järjestävä laitos: Arkkitehtuurin laitos

Sivuaineen vastuuprofessori: professori Pirjo Sanaksenaho

Sivuaineen koordinaattori: Eino Paananen

Kohderyhmä: Aalto-yliopiston kandidaattiopiskelijat maisema-arkkitehtuurin, rakennetun ympäristön ja sisustusarkkitehtuurin pääaineissa sekä muiden pääaineiden ja yliopistojen opiskelijat.

Haku:

Sivuaineeseen haetaan kevätlukukauden hauissa. Sivuaineen opiskelijavalinnat tehdään aikaisemman opintomenestyksen ja/tai motivaatiokirjeen perusteella.

Aalto-yliopiston opiskelijat: Kevään sivuainehaku, katso hakuajat ja ohjeet http://studyguides.aalto.fi/minors-guide/2018/fi/hakuohjeet/sivuaine.html

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat: Kevään JOO-haussa JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Kiintiöt ja rajoitukset: Vapaasti tarjonnassa, kuitenkin kiintiöin. Sivuaineeseen otetaan enintään 10 opiskelijaa vuosittain. Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden (maisema-arkkitehtuuri) lisäksi sivuaineeseen otetaan enintään yhteensä 5 sisustusarkkitehtuurin, rakennetun ympäristön pääaineen tai muiden pääaineiden tai JOO-opiskelijaa.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset. Yksittäisille kursseille voi olla esitietovaatimuksia, jotka on tarkistettava kyseisen kurssin kurssikuvauksesta.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Byggnadsplanering, Building Design

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuaineen tavoitteena on antaa perustiedot rakennussuunnittelusta ja sen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa sekä asuntosuunnittelun ja julkisten rakennusten suunnittelun keskeisistä kysymyksistä. Rakennussuunnitteluprosessin ja hankkeeseen liittyvän erikoissuunnittelun ja arkkitehtuurin välisen suhteen ymmärtäminen. Suomalaiseen nykyarkkitehtuuriin tutustuminen.

Sivuaineen sisältö

Sivuaine muodostaa rakennussuunnittelua monipuolisesti käsittelevän kurssikokonaisuuden, joka on sovitettu erityisesti maisema-arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön pääaineopiskelijoille. Se sopii sivuainekokonaisuudeksi myös muille opiskelijoille.

Sivuaineen rakenne

Opiskelija laatii sivuainesuunnitelman, johon hän valitsee seuraavista kursseista 15 op.

KoodiNimiOpintopisteet
ARK-C2000Rakennussuunnittelun luentokurssi5
ARK-C2002Rakennussuunnittelun rajapinnat4
ARK-C2003Contemporary Finnish Architecture2
ARK-E2001Käyttäjälähtöisen tilasuunnittelun perusteet2
ARK-E2006Building Design Studio Lectures3
ARK-E4506Valoisa asuintila2
ARK-E4507Asuntosuunnittelua 1860-luvulta nykypäivään2
ARK-E1003Rakenussuojelun yleiset perusteet5
ARK-E1006Rakennushistoriaselvitys5
ARK-C1004Nykyajan arkkitehtuurin historia5
Luennoidaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran keväällä 2019.
ARK-C1500Arkkitehtuurigrafiikka (ainoastaan kurssin luento-osuus)2
ARK-C1501Arkkitehtuurin perusteet, luentokurssi2
ARK-C4503Asuntopolitiikkaa asuntosuunnittelijoille 2