You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Sivuaineen perustiedot

Koodi: YHK.a / YHK.t

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: professori Kimmo Lapintie

Sivuaineen koordinaattori: Eino Paananen

Kohderyhmä: Kandidaattiopiskelijat Aalto-yliopiston arkkitehtuurin, maisema- sekä sisustusarkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön pääaineissa sekä muiden pääaineiden ja yliopistojen opiskelijat.

Haku:

Arkkitehtuurin laitoksen ja rakennetun ympäristön pääaineen osalta sivuaineen opiskelijavalinnat tehdään HOPSin hyväksynnän yhteydessä aikaisempien yhdyskuntasuunnittelun kurssien opintomenestyksen perusteella. Opiskelija on yhteydessä oman pääaineensa vastuuprofessoriin, joka on yhteydessä sivuaineen vastuuprofessoriin. Aallon sisäisen liikkuvuuden ja JOO-järjestelmän kautta hakevilla valintakriteeri on aiempi opintomenestys yhdyskuntasuunnittelussa tai sitä vastaavissa opinnoissa.

Aalto-yliopiston opiskelijat: Kevään sivuainehaku, katso hakuajat ja ohjeet http://studyguides.aalto.fi/minors-guide/2018/fi/hakuohjeet/sivuaine.html

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat: Kevään JOO-haussa JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Kiintiöt ja rajoitukset: Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden (arkkitehtuuri, maisema- sekä sisustusarkkitehtuuri) lisäksi sivuaineeseen otetaan 10 Rakennetun ympäristön pääaineen ja 10 muiden pääaineiden ja/tai JOO-opiskelijaa.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Samhällsplanering, Urban and Regional Planning

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuaineen tavoitteena on antaa perustiedot yhdyskuntasuunnittelusta ja sen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa, suunnittelun elementeistä (kuten kaupungin eri toiminnot ja niitä vastaava rakentaminen, liikenneyhteydet ja viherrakenne) ja suunnittelun keskeisistä työvälineistä (kaavoitus, vuorovaikutus, tiedonhallinta). Sivuaineessa yhdistyvät suunnitteluosaaminen, yhdyskuntien teknisten järjestelmien ymmärtäminen sekä suunnitteluun liittyvät sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset taustatekijät. 

Keskeiset osaamistavoitteet ovat:

  • Opiskelija saa monipuoliset tiedot yhdyskuntasuunnittelun perusteista ja tärkeimmistä erityiskysymyksistä.
  • Opiskelija oppii kohtaamaan erilaisia näkökulmia ja ymmärtää yhdyskuntasuunnittelun suhteessa muihin aloihin ja kaupunkikontekstiin.
  • Opiskelija kehittää kriittistä, uutta luovaa lähestymistapaa kaupunkien ja alueiden ongelmiin.
  • Opiskelija saa käytännön valmiuksia soveltaa monitieteistä ja ihmiskeskeistä näkökulmaa yhdyskuntasuunnittelussa.

Sivuaineen sisältö

Sivuaine muodostaa yhdyskuntasuunnittelua monipuolisesti käsittelevän kurssikokonaisuuden, joka on sovitettu arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön pääaineopiskelijoille. Se sopii sivuainekokonaisuudeksi myös esimerkiksi suunnittelu- tai kaupunkimaantieteen opiskelijoille JOO-opintojen kautta.

Sivuaineen rakenne

Opiskelija valitsee pakollisten opintojen neljästä kurssista vähintään kolme (yhteensä 15 op) siten, että mikään valituista kursseista ei ole osa opiskelijan pääaineopintoja. Sivuaineen vastuuprofessorin päätöksellä jokin niistä voidaan myös korvata vastaavan sisältöisellä kurssilla. Pakolliset opinnot muodostavat lyhyen sivuaineen. Pitkään sivuaineeseen (25 op) valitaan lisäksi 10 op vaihtoehtoisia kursseja.  


Koodi

Nimi

Opintopisteet

Pakolliset opinnot (3 seuraavista)

15

ARK-C5000

Yksityiset ja julkiset tilat

5

ARK-C5004

Vuorovaikutus ja päätöksenteko

5

ARK-C5005

Tulevaisuuden suunnittelu

5

ARK-C5001Kaupunki ja yhdyskunta5

Vaihtoehtoiset opinnot

10

ARK-C5002

Kaupunkiluennot

3

MAR-C1008

Kulttuurimaiseman historia

3

MAR-C1001

Maisema-arkkitehtuurin perusteet 2A, maisema-analyysi

4-5

RYM-C1002Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet5
RYM-C2002Rakennetun ympäristön talous ja johtaminen5
RYM-C2004Rakennetun ympäristön paikkatiedot5
YYT-C2004Kestävä liikennejärjestelmä5
MAA-C2002Maankäytön suunnittelun perusteet5