You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ3011
Laajuus: 25-40 op
Kieli: Suomi (osa kursseista englanniksi)
Vastuuopettaja: Timo Saarinen
Haku: Katso ohjeet alta.

Kiintiöt ja rajoitukset: Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat eivät voi suorittaa tätä sivuainetta. Korkeintaan 30 opiskelijaa muista Aallon kouluista voidaan valita suorittamaan sivuainetta lukuvuonna 2017-2018. Sivuaine suositellaan suoritettavaksi lukuvuoden 2017-2018 aikana (pilotti), sillä sivuaineen toteutus jatkossa saattaa muuttua.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Tämän päivän työelämässä monien eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä projekteissa ja tiimeissä. Saumaton yhteistyö edellyttää liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien ymmärrystä sekä erilaisten käsitteiden hallintaa. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää omaa osaamistaan ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen miten yritykset toimivat ja toisaalta siihen mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää miten yritys toimii kokonaisuutena ja osaa arvioida oman tehtävänsä ja asiantuntijuutensa roolia yrityksen kokonaisuudessa. Hän osaa soveltaa talouden ja yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä omassa työssään. Lisäksi hän osaa ratkoa ongelmia osana monialaista tiimiä

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan kymmenen yliopiston yhteistyönä. Jokaiselle opintojaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa.

Haku sivuaineeseen / yksittäiselle kurssille

Jos haluat hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen, lähetä osoitteeseen credit-transfer-biz@aalto.fi sähköposti niin, että se on perillä viimeistään 15.9.2017 klo 7:00.

Viestin otsikko: Liiketoimintaosaamisen sivuaine / hakemus

Viestin sisältö:

  • Nimesi
  • Opiskelijanumerosi
  • Sähköpostiosoitteesi
  • Liitteeksi henkilökohtainen opintosuunnitelmasi (hops), johon sivuaine on merkitty osaksi tutkintoasi

Jos haluat hakea opinto-oikeutta vain sivuaineeseen sisältyville yksittäisille kursseille, et sivuaineeseen, noudata hakuohjeita yksittäisille kursseille: Hakuohjeet

Ilmoittautuminen kurssille


Opiskelija ilmoittautuu WebOodissa valitsemilleen kursseille silloin kun aikoo kyseiset kurssit käydä. Kurssi-ilmoittautuminen alkaa kuukautta ennen kurssin alkua ja päättyy kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

Suoritukset ja kokonaisuusmerkintä


Kun opiskelija on suorittanut kurssin hyväksytysti, opintosuoritus rekisteröidään suoraan hänen opintoihinsa. Mikäli opiskelija haluaa tutkintotodistukseensa merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta, hänen tulee suorittaa kokonaisuuden opintoja vähintään 25op sisältäen 5op VIBu yrityssimulaation. Muut 20op voi vapaasti valita kokonaisuuden tarjonnasta.

Lisätietoa: www.lito.fi

Suositeltu suoritusjärjestys


Kokonaisuuden jaksoista ensimmäisinä on suositeltavaa suorittaa:

  • Johtamisen ja organisaatioiden perusteet
  • Markkinoinnin ja myynnin perusteet
  • Johdatus taloushallintoon

Jakso Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – VIBu-yrityssimulaatio edellyttää keskeisten käsitteiden tuntemista, joten ennen sitä on suoritettava vähintään kolme muuta kokonaisuuden opintojaksoa.

Sivuaineen rakenne

Kaikille pakollinen kurssi:

BIZ-008

Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – VIBu-yrityssimulaatio*

5op

Kaksi toteutusta:

Maaliskuu 2017,

Toukokuu 2017

*) Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – VIBu-yrityssimulaatio edellyttää keskeisten käsitteiden tuntemista, joten ennen sitä on suoritettava vähintään kolme muuta kokonaisuuden opintojaksoa.

Valitse neljä kurssia seuraavista:

BIZ-001

Johtamisen ja organisaatioiden perusteet**

5op

1.10.-30.11.2017

BIZ-002

Johdatus yritysvastuuseen

5op

1.11.-31.12.2017

BIZ-003

Johdatus taloushallintoon**

5op

1.1.-28.2.2018

BIZ-004

Johdatus yrittäjyyteen

5op

1.1.-28.2.2018

BIZ-005

Markkinoinnin ja myynnin perusteet**

5op

1.2.-31.3.2018

BIZ-006

Liiketoimintaympäristön taloustiede

5op

1.3.-30.4.2018

BIZ-007

Johdatus yritysjuridiikkaan

5op

1.4.-31.5.2018

**) Suositeltavaa suorittaa ensimmäisenä kokonaisuuden kursseista.