Koodi: BBB-B101

Laajuus: 120 op.

Pääainevastaava: Professori Raija Talvio

Osaamistavoitteet

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen maisteriopiskelija opiskelee harjoittamaan korkeatasoista ja merkittävää taiteellista työtä, ja oppii soveltamaan sitä tuotannollisessa prosessi- ja ryhmätyöskentelyssä.  Maisteriopiskelija perehtyy alan keskeisiin teoreettisiin kysymyksiin ja hankkii valmiudet tutkimustoiminnan harjoittamiseen.

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen koulutuksen tavoite on harjoittaa, tutkia ja uudistaa sitä inhimillistä toimintaympäristöä, missä kokemukset ja elämykset ovat nykyään yhä enemmän käsikirjoitettuja, suunniteltuja ja tuotettuja. Maisteriohjelmassa opiskelijaa ohjataan perehtymään tämän mentaalisen ja sosiaalisen syvärakenteen eri ilmenemismuotoihin, erityisesti liikkuvan kuvan eri sovellutusten käsikirjoittamiseen, opiskeluun ja tutkimukseen liittyen.   

Koulutuksen sisältö

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen maisteriopinnoissa keskeistä on päämäärätietoinen projektityöskentely, jossa toteutuu yksilöllisen taiteellisen työn sekä erityisosaamiseen perustuvan monialaisien ryhmätyöskentelyn ja tuotannollisen toiminnan dynamiikka.

Opiskelija laatii lopputyönään taiteellisesti ja tuotannollisesti korkeatasoisen ja kilpailukykyisen käsikirjoituksen sekä siihen liittyvän tutkimusosion, jossa hän käsittelee itselleen ja yhteisölleen merkityksellistä käsikirjoittamiseen alaan kuuluvaa problematiikkaa.

Lisäksi maisteriopiskelija perehtyy elokuva- ja tv-käsikirjoittamisen käytännön, teorian ja tutkimuksen historiaan sekä uusimpiin saavutuksiin ja sovellutuksiin. Hän arvioi sekä omien että opiskelijatoveriensa elokuva- ja tv-sarjahankkeiden merkitystä ja toteuttamiskelpoisuutta. Valmiuksia erilaisiin tehtäviin ja toimenkuviin vahvistetaan henkilökohtaisilla projekteilla, ryhmätyöskentelyllä, kansainvälisillä opinnoilla ja yhteishankkeilla alan muiden taiteellisten ja tuotannollisten toimijoiden kanssa. Sivuainekokonaisuuksien avulla (esim. elokuvaohjaus, elokuvatuotanto, elokuvaleikkaus tai muut yliopistotasoiset opinnot) opiskelijalla on mahdollisuus syventää käsitystään elokuvan ja television ja niihin liittyvien alojen kokonaisvaltaisesta ja orgaanisesta luonteesta. Seminaarit, vaihtuvat opintokokonaisuudet, kansainväliset workshopit ja koulutushankkeet auttavat opiskelijaa löytämään omat erityisvahvuutensa sekä verkostoitumaan mielekkäällä tavalla.

Pääaineopinnot 90 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvataiteen yhteiset maisteriopinnot

30

Yhteiset maisteriopinnot ovat kaikille elokuvataiteen maisteriohjelman opiskelijoille pakollisia.
Teoria, taide ja tekijyys

10

ELO-E1010MA-opinnäyteseminaari4-6
ELO-E1011Teoria, taide ja tekijyys 12
ELO-E1012Teoria, taide ja tekijyys 22-4
Alan käytännöt ja työelämätaidot 

10

ELO-E1013Ryhmädynamiikka ja johtaminen2
ELO-E1014Sopimukset ja tekijänoikeudet4
ELO-E1015Työhyvinvointi2
ELO-E1016Yrittäjyys ja työelämätaidot2
Analyysi ja visio

10

ELO-E1017Seitsemäs taide2
ELO-E1018Käsikirjoituksen taiteellinen ja tekninen purku 12
ELO-E1019Käsikirjoituksen taiteellinen ja tekninen purku 22
Valitse kaksi seuraavista kursseista:4
ELO-E1020Elokuvan historia 52
ELO-E1021Elokuvan historia 62
ELO-E1022Elokuvan historia 72
Elokuva- ja televisiokäsikirjoituksen syventävät opinnot30
Opiskelijat valitsevat syventävät ja vapaasti valittavat opinnot henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.
Käsikirjoittamiskurssit:
ELO-E2033Ideasta treatmentiksi -mestarikurssi12-15
ELO-E2034

1. versio

10
ELO-E2026Palaute3-5
ELO-E2035MA-elokuvan ennakkosuunnittelu- ja käsikirjoitustyöt15
ELO-E2036MA-projektit2-15

Vaihtuvasisältöiset kurssit:


ELO-E2037

Vaihtuvasisältöiset käsikirjoittamisen erikoiskurssit

2–20

ELO-E2038

Vaihtuvasisältöiset teoreettiset ja tutkimukselliset opinnot tai projektit

2–20

ELO-E2039

Vaihtuvasisältöiset televisiodraaman kurssit

2–10

Taiteen maisterin opinnäyte

30

ELO.thes

Taiteen maisterin opinnäyte

30

* ) Opiskelijalla on oikeus saada yli 12 opintopisteen laajuisesta kurssista suorituksia osissa.