Koodi: BBB-B101

Laajuus: 120 op.

Pääainevastaava: Professori Saara Saarela

Osaamistavoitteet

Elokuvaohjauksen pääaineen maisteriopinnot vahvistavat ohjaajaopiskelijan ideoinnin, ideankehittelyn, tarinan rakentamisen ja kerronnan taitoja sekä kehittävät ohjaajan omaa persoonallista elokuvallista tyyliä.

Elokuvaohjauksen maisteriopinnot syventävät opiskelijan visuaalista näkemystä, henkilöohjauksen metodeja, dramaturgista ja tuotannollista osaamista sekä kykyä johtaa taiteellista prosessia yhteistyössä muun taiteellisen ryhmän kanssa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ohjata pitkä teatterielokuva sekä fiktiivinen tv-sarja.

Koulutuksen sisältö

Elokuvaohjauksen maisteriopinnoissa opiskelija kehittää omaa taiteellista ajatteluaan ja elokuvallista näkemystään. Elokuvaohjauksen maisteriopinnot rakentuvat kaikille pakollisiin tutkimusvalmiuksia ja työelämäntaitoja kehittäviin opintoihin, pääaineen omiin pakollisiin ja niiden vaihtoehtoisiin opintoihin, vapaasti valittaviin sisältöihin sekä Taiteen Maisterin opinnäytetyöhön, joka muodostaa maisteriopintojen rungon. Elokuvaohjauksen muut pääaineen opinnot koostuvat vaihtuvasisältöisistä teemallisista kokonaisuuksista, joissa yhdistyvät teoriaopetus, käytännön työpajatyöskentely sekä itsenäinen työskentely ja tutkimus. Osa opinnoista keskittyy henkilöohjauksen ja näyttelijäntyön eri metodeihin tai yhden keskeisen teeman tai tekniikan ympärille rakennettuihin laboratorioihin, jotka toteutetaan yhdessä yhden tai useamman pääaineen kanssa.   

Maisteriopinnoissa opiskelija haastaa omaa taiteellista ajatteluaan, tutkii elokuvan ja tv-draaman suuntauksia, niiden muotokieltä ja dramaturgisia rakenteita sekä syventyy oman taiteellisen työskentelyn lähtökohtiin. Opinnot vahvistavat ohjaajan roolia koko tuotantoprosessissa, antaa välineitä eri ohjausmetodeihin ja auttaa ohjaajaa tunnistamaan sekä vahvistamaan omaa tyylilajiaan. Yhdessä opiskelijan kanssa laaditun oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti, ohjaaja syventää osaamistaan käsikirjoituksen, visuaalisen kerronnan tai äänikerronnan osalta.

Pääaineopinnot 90 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvataiteen yhteiset maisteriopinnot

30

Yhteiset maisteriopinnot ovat kaikille elokuvataiteen maisteriohjelman opiskelijoille pakollisia.
Teoria, taide ja tekijyys10
ELO-E1010MA-opinnäyteseminaari4-6
ELO-E1011Teoria, taide ja tekijyys 12
ELO-E1012Teoria, taide ja tekijyys 22-4
Alan käytännöt ja työelämätaidot10
ELO-E1013Ryhmädynamiikka ja johtaminen2
ELO-E1014Sopimukset ja tekijänoikeudet4
ELO-E1015Työhyvinvointi2
ELO-E1016Yrittäjyys ja työelämätaidot2
Analyysi ja visio10
ELO-E1017Seitsemäs taide2
ELO-E1018Käsikirjoituksen taiteellinen ja tekninen purku 12
ELO-E1019Käsikirjoituksen taiteellinen ja tekninen purku 22
Valitse kaksi seuraavista kursseista:4
ELO-E1020Elokuvan historia 52
ELO-E1021Elokuvan historia 62
ELO-E1022Elokuvan historia 72
Elokuvaohjauksen syventävät opinnot30
Pakolliset:

ELO-E3512

MA Master Class

6–12

ELO-E3513

MA-harjoituselokuvan suunnittelu

2–12

ELO-E3514

MA-ohjaustyöpajat

2–12

ELO-E3515

Ohjauksen tekniikat

2–8

ELO-E3500

MA-vaihtuvasisältöiset kurssit (elokuvaohjaus)

4–12

ELO-E3516Näyttelijäntyö ja TeaK-kurssit2–12
Valinnaiset:
ELO-E2033Ideasta treatmentiksi -mestarikurssi6-12
ELO-E3517Ohjauksen metodit2-4
Taiteen maisterin opinnäyte30
ELO.thesTaiteen maisterin opinnäyte30