Koodi: BBB-B101

Laajuus: 120 op.

Pääainevastaava: Professori Rauno Ronkainen

Osaamistavoitteet

Elokuvauksen maisteriopinnoissa opiskelija syventää ammattiosaamistaan oman ammattialueensa taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden vahvempaan hallintaan erilaisissa elokuva-, tv- ja mainostuotannoissa. Elokuvauksen opiskelija hallitsee laaja-alaisesti taiteellisia ilmaisukeinoja, elokuvauksen metodeja ja haastavia teknisiä kokonaisuuksia, välineistöä ja työtapoja.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan henkilökohtaisia vahvuuksia ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä, syventää yhteistyötaitoja muiden elokuvatyön taiteellisten vastaavien kanssa sekä antaa valmiuksia itsenäiseen tutkimukselliseen työskentelyyn.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa opiskelijan persoonallinen näkemys vahvistuu elokuvauksen taiteellis-teknisen osaamisen ja yhteistyötaitojen ollessa fokuksessa.

Elokuvaajan työnkuvaa vahvistetaan ja syvennetään laajoissa maisteriopintokokonaisuuksissa ja workshopharjoitteissa sekä kotimaassa että ulkomailla sekä ammattitekniikkaa että taiteellista ilmaisua käsittelevillä kursseilla. Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy kaikkiin elokuvauksen ennakkosuunnittelun työvaiheisiin sekä elokuva- ja tv-tuotantojen taiteelliseen ja tuotannolliseen yhteistyöhön.

Kurssit

Pääaineopinnot 90 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvataiteen yhteiset maisteriopinnot

30

Yhteiset maisteriopinnot ovat kaikille elokuvataiteen maisteriohjelman opiskelijoille pakollisia.
Teoria, taide ja tekijyys10
ELO-E1010MA-opinnäyteseminaari4-6
ELO-E1011Teoria, taide ja tekijyys 12
ELO-E1012Teoria, taide ja tekijyys 22-4
Alan käytännöt ja työelämätaidot10
ELO-E1013Ryhmädynamiikka ja johtaminen2
ELO-E1014Sopimukset ja tekijänoikeudet4
ELO-E1015Työhyvinvointi2
ELO-E1016Yrittäjyys ja työelämätaidot2
Analyysi ja visio10
ELO-E1017Seitsemäs taide2
ELO-E1018Käsikirjoituksen taiteellinen ja tekninen purku 12
ELO-E1019Käsikirjoituksen taiteellinen ja tekninen purku 22
Valitse kaksi seuraavista kursseista:4
ELO-E1020Elokuvan historia 52
ELO-E1021Elokuvan historia 62
ELO-E1022Elokuvan historia 72
Elokuvauksen syventävät opinnot30
Opiskelijat valitsevat syventävät ja vapaasti valittavat opinnot henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.

ELO-E4015

Liike ja näkökulma - elokuvaus

10-12

ELO-E3032

AVFX 2

2

ELO-E4003

Henkilövalaisu 2

2

ELO-E4007

Värimääritys 2

2

ELO-E4016

Elokuvauksen metodit 3

2

ELO-E4001

Yövalaisu, interiööri

3

ELO-E4002

Yövalaisu, eksteriööri

3

ELO-E1540

Dokumentaarinen kuvaaminen 2 (yhdessä dokumentaarisen elokuvan kanssa)

2

ELO-E1005

Elokuvataiteen vaihtuvasisältöiset kurssit

8–14 *

ELO-E3515

Ohjauksen tekniikat (Yhden kuvan tarina, yhdessä ohjauksen kanssa)

4

ELO-E4531

Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun vaihtuvasisältöiset syventävät kurssit (Auto workshop, yhdessä äänisuunnittelun kanssa)

2

ELO-E4017

Kuvaajavierailut

2

ELO-E4018

Esitystekniikka

2

ELO-E4010

Elokuvataiteen syventävä MA laboratorio

4–20 *

ELO-E3017

Elokuvaleikkauksen vaihtuvasisältöiset kurssit (Assosioiva kuvakerronta 2, yhdessä leikkauksen kanssa)

2-12

ELO-E3015

Kokeellinen elokuva (yhdessä leikkauksen kanssa)

4–7

ELO-E5515

Valon ja tilan dramaturgia (yhdessä lavastuksen kanssa)

4

Taiteen maisterin opinnäyte

30

ELO.thes 

Taiteen maisterin opinnäyte

30


* ) Opiskelijalla on oikeus saada yli 12 opintopisteen laajuisesta kurssista suorituksia osissa.