Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalveluihin haetaan harjoitteluneuvojaa osa-aikaiseen työhön. Työaika on joustavasti sovitettavissa opintojen oheen. Työskentely Aalto ENGIn oppimispalveluissa tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä ja mahdollisuuden hankkia merkittävästi hyödyllistä työkokemusta tulevaa työuraa ajatellen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perehtymistä opintoihin sekä niiden rakenteeseen ja harjoittelukäytäntöihin. Harjoitteluneuvojaksi haetaan opiskelijaa Insinööritieteiden korkeakoulun opintoalalta. Valittava harjoitteluneuvoja tulee työskentelemään osana Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalveluita.

Hae viimeistän ke 9.5.2018 mennessä. Tarkempaa informaatiota on Career Webin työpaikkaportaalista (Harjoitteluneuvoja, Aalto LES ENG). Lisätietoa tehtävästä ja siihen hakemisesta: Hakuilmoitus