Tutkimusmäärärahaa tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimukseen

Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto ovat perustaneet Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) -verkoston vahvistamaan tieteen ja teknologian tutkimusta sekä tutkijakoulutusta verkostoon kuuluvissa yliopistoissa. Verkoston tutkimus syventää ymmärrystä tieteen, teknologian ja innovaatioiden edellytyksistä, syntyprosesseista sekä niiden taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöllisistä vaikutuksista sekä yleisemmin tieteen, teknologian, yhteiskunnan ja luonnon välisistä suhteista.

Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) pyytää tutkijoita ja tutkimusryhmiä tekemään perusteltuja esityksiä tutkimushankkeiksi, jotka ovat tieteellisesti korkeatasoisia, vahvistavat tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimusta sekä edistävät Helsingin yliopistossa ja/tai Aalto-yliopistossa toimivien alan tutkimusryhmien yhteistyötä. Lisäksi hankkeiden toivotaan olevan jonkun laajemman tutkimuskokonaisuuden osia.

Projekteille myönnettävä rahoitus on käytettävä vuoden 2012 loppuun mennessä. Tässä haussa jaettavan määrärahan kokonaismäärä on 210 000 euroa ja se jaetaan 4-5 hankkeen kesken.

Hakemuksen liitteet, kieli ja ehdot

Helsingin yliopiston valtiotieteelliselle tiedekunnalle osoitettujen vapaamuotoisten hakemusten tulee sisältää lyhyt tutkimussuunnitelma (3-5 sivua), jossa tulee kuvata seuraavat seikat: tutkimuksen tavoite, budjetti, tutkimusympäristön kuvaus ja kuvaus siitä, millä tavoin hanke tukee Helsingin yliopistossa tai Aalto-yliopistossa suoritettavaa tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimusta. 

Lisäksi hakemukseen tulee liittää hakijan (ja mahdollisesti tiedossa olevien muiden tutkijoiden) ansio- ja julkaisuluettelot. Esitykset voidaan toimittaa suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Projekteille voidaan hakea varoja tutkimushenkilöstön ja tutkimusta avustavan henkilökunnan palkkauksiin sekä hankkeen kulutusmenoihin ja matkoihin. 

Tutkimushankkeen vastuullisen johtajan tulee olla palvelussuhteessa Helsingin yliopistoon tai Aalto-yliopistoon tai olla jommankumman yliopiston dosentti, jolla ei ole palvelussuhdetta muussa korkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa. Myös molempien yliopistojen jatko-opiskelijat voivat hakea rahoitusta (jatko-opintojen ohjaaja(t) on ilmoitettava hakemuksessa).

Hankkeiden budjetteihin on sisällytettävä tutkimuksen suorituspaikan yleiskustannusosuus. Yleiskustannukset vaihtelevat yliopistoittain, tiedekunnittain ja laitoksittain, joten hakijoiden on tarkastettava perittävät yleiskustannukset suorituspaikkana toimivasta yksiköstä. 

Palkkatasojen määrittelyssä on huomioitava yliopistojen yleiset linjaukset ja niissä käytössä olevat opetus- ja tutkimushenkilöstön uramallit. Budjettiin tulee merkitä hankkeeseen palkattavan henkilöstön osalta nimike, kuukausipalkka alustavine vaativuus- ja henkilökohtaisine suoriutumistasoineen sekä palkkauksen kesto kuukausina. Palkkakulujen päälle on budjetoitava henkilöstösivukuluja 28 %. Hakemuksiin liitetyistä budjeteista tulee ilmetä hankkeiden suunniteltu kesto. 

Hakemusten toimitus

Tutkimushanke-esitykset liitteineen toimitetaan neljänä kappaleena Helsingin yliopiston kirjaamoon, PL 33, 00014 Helsingin yliopisto(käyntiosoite: Yliopistokatu 4, 1. kerros, Helsinki). Haun määräaika päättyy 24. lokakuuta 2011 klo 15.45. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätiedot

Lisätietoja hausta antaa Helsinki Institute of Science and Technology Studiesin (HIST) johtoryhmän puheenjohtaja, professori (ma.) Ilpo Helén, ilpo.helen@helsinki.fi, (09) 191 24618.

Helsingissä 22. syyskuuta 2011

Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) http://www.valt.helsinki.fi/blogs/hist/

Apurahat - Stipendier - Grants

 1. Ilmoitukset - Meddelanden - Open Calls
  1. Ilmoitukset, uusimmat - Senaste meddelanden - Recently Updated
  2. Ilmoitukset, hakuaika päättymässä - Meddelanden, ansökningstid utgår - Deadline Approaching
  3. Päättyneet haut - Ansökan utgått - Closed Calls
  4. Kaikki ilmoitukset - All Grant Notifications
   1. Hokkaido University President’s Fellowship
   2. 2012-2013 ROC (Taiwan) Ministry of Education Huayu Enrichment Scholarship for Mandarin Chinese studies
   3. 2013 Call for Postdoctoral Fellowships (CHILE)
   4. Ålands lagting, stipendium att ansökas för studier och forskning på postgradual nivå
   5. Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond stipendier
   6. Amelia Earhart Fellowship
   7. American Resource Center Scholarship - apuraha maisterin lopputyöhön, joka käsittelee Yhdysvaltoja
   8. American Resource Center Scholarship for Master's students
   9. Amerikkalainen luennoitsija vierailulle - Fulbright specialist- ja inter-country travel grant
   10. Applications for 2014 Study of the United States Institute on U.S. National Security Policymaking
   11. Apply for NAI-scholarships (Africa)
   12. Apurahat jatko-opiskeluun, tutkimukseen ja korkeakouluopintoihin Meksikossa 2012-2013
   13. Apurahat jatko-opiskeluun, tutkimukseen ja korkeakouluopintoihin Unkarissa 2013-2014
   14. Apurahoja alkoholi- ja huumetutkimukseen
   15. Apurahoja Kreikkaan - 20th Foreigners' Fellowships Programme 2014-2015
   16. Apurahoja luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn (Suomen tietokirjailijat ry)
   17. Apurahoja opintoihin ja tutkimukseen Itävallassa 2014-15 - Useita hakuaikoja
   18. Apurahoja opintoihin ja tutkimukseen Kiinassa haettavana 15.3.13 mennessä
   19. Apurahoja opintoihin ja tutkimustyöhön Meksikossa 2014-2015
   20. Apurahoja Ranska-Suomi tiedeyhteistyöhön (useita hakuaikoja)
   21. Apurahoja Sveitsiin, hakuaika 1.9.-15.10.2012
   22. Apurahoja Turkkiin kielikursseille kesällä 2012
   23. Apurahoja Turkkiin maisteri- ja tohtoriopintoihin
   24. Apurahoja tutkijavierailuun Shanghaihin
   25. Arctic Frontiers 2014 - Funding opportunities for early career scientists
   26. Asuntorakentamisen Kehityssäätiön stipendit lopputöihin
   27. Aune ja Johan Edvard Bergströmin säätiön opiskelija-apurahat 2012
   28. A Unique Opportunity To Be Awarded A One Year Scholarship To The USA
   29. Auramo-säätiön apurahat materiaalinkulkua käsittelevään tekniseen ja taloudelliseen tutkimus- ja opetustyöhön
   30. Auramo-säätiön apurahat materiaalinkulkua käsittelevään tekniseen ja taloudelliseen tutkimus- ja opetustyöhön (syksy 2012)
   31. Auramo-säätiön vuoden 2013 apurahat
   32. Avustukset konferenssien ja seminaarien järjestämiseen (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
   33. Avustukset tieteelliseen julkaisutoimintaan ja kansainväliseen toimintaan
   34. Betty Väänänen fund for genetic studies
   35. Biocentrum Helsinki provides small-scale seed funding for collaborative projects
   36. Björn Savén Suomi-Amerikka -apuraha Yhdysvalloissa opiskeluun
   37. British Scholarships
   38. Chujo Watanabe -rahaston apurahojen hakuaika meneillään
   39. CIMOn apurahoja Belgiaan, Bulgariaan, Egyptiin, Intiaan, Puolaan jaTsekin tasavaltaan
   40. Conference Grant - Understanding Canada Program
   41. Cultural Agreements 2011-2012 - Danish Government Scholarship 2011-2012
   42. Digitalisoituvat kieliaineistot ja tiedonlouhinta -apurahahaku - Digital language resources adn data mining grant call 2013
   43. EEPOS-apuraha Ranskaan
   44. EEPOS-ohjelma kutsuu suomalaisia tutkijoita Ranskaan
   45. Eero Hämäläisen rahaston v. 2011 apurahat savolaisten opiskelijoiden kansallisten tieteiden tutkimukseen
   46. Eino Jutikkalan rahaston apurahat
   47. Eino Jutikkalan rahaston apurahat 2013
   48. Ekokem Oy Abn ympäristöstipendirahaston tutkimusapurahat 2011
   49. Emil Aaltosen säätiön apurahat 2011
   50. Emil Aaltosen säätiön apurahat 2014
   51. Emil Aaltosen Säätiön apurahat 2013
   52. Emil Aaltosen säätiön vuoden 2012 apurahat haettavissa
   53. Emil Öhmannin Säätiön apurahat
   54. Emil Öhmannin säätiön apurahat 2013
   55. Environmental stewardship – kesästipendi yliopisto-opiskelijoille Yhdysvaltoihin
   56. Ernst Wirtzenin rahasto - Ernst Wirtzen fund - Ernst Wirtzens fond 2011
   57. Ernst Wirtzenin rahasto - Ernst Wirtzen fund - Ernst Wirtzens fond 2012
   58. Ernst Wirtzenin rahasto - Ernst Wirtzen fund - Ernst Wirtzens fond 2013
   59. EU-Canada Study Tour 2013
   60. EU-Kanada-opintomatka ja harjoittelujakso
   61. European Early Career Researchers & Scientists working with Data
   62. FinCEAL Travel Grants Now Open
   63. Finlandia Foundation National scholarships 2014
   64. Fortumin säätiön apurahojen ylimääräinen haku
   65. Foundation for research of natural resources in Finland research grants for year 2014
   66. Fulbright-apuraha Yhdysvaltalaisiin yliopistoihin 2012-2013
   67. FULBRIGHT CENTERIN STIPENDIOHJELMAT YHDYSVALTOIHIN LUKUVUOSILLE 2013 - 2015
   68. Fulbright Centerin stipendit Yhdysvaltoihin
   69. Fulbright–Schuman-ohjelman apurahoja tutkimukseen, luennointiin ja opintoihin Yhdysvalloissa 2014
   70. Fulbright-Schuman Program - Apurahoja tutkimukseen, luennointiin ja opintoihin Yhdysvalloissa
   71. Fulbright-Schuman-stipendit Euroopan unionia tai Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välisiä suhteita käsitteleviin projekteihin
   72. FULBRIGHT SPECIALISTS -OHJELMA - amerikkalainen luennoitsija vierailulle Suomeen
   73. Fulbright-stipendejä Yhdysvaltoihin asiantuntijoille 2012-2013
   74. Fulbright-stipendejä Yhdysvaltoihin tutkijoille 2012-2013
   75. Fulbright - Technology Industries of Finland -stipendi Yhdysvaltoihin 2014-15
   76. FULLBRIGHT-STIPENDEJÄ YHDYSVALTOIHIN TUTKIJOILLE JA ASIANTUNTIJOILLE 2014-2015
   77. Grant for organizing international conferences and national seminars
   78. Grants - Understanding Canada Program dl 24 Nov
   79. Guest Researcher at NAI (Africa)
   80. Gust. Kompan rahaston apurahat
   81. Hae apurahaa vaihtoon Euroeast-ohjelman kautta!
   82. Hae Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahaa 31.5.2012 mennessä
   83. Haettavana tutkimusapurahoja Turkkiin 31.10.13 mennessä
   84. Haku Study of the United States Institutes for Scholars –ohjelmiin
   85. Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahat
   86. Helsingin Osakesäästäjien stipendi lopputyöhon tai muuhun tieteelliseen tutkimukseen
   87. Helsingin Osakesäästäjien stipendit lopputyöhon tai muuhun tieteelliseen tutkimukseen
   88. Helsinki-palkinto Helsinki-aiheisille opinnäytteille
   89. HPYn tutkimussäätiön apurahat 2010
   90. HPYn tutkimussäätiön apurahat 2012 - HPY Research Foundation grants 2012
   91. HPYn tutkimussäätiön apurahat 2013
   92. IK Suomi¿Amerikka-apuraha Yhdysvalloissa opiskeluun (kauppatieteet, tekniikka)
   93. International Baltic Summer School (IBSS)
   94. International Female Researchers Program TU Braunschweig (dl March 15)
   95. International Female Researchers Program TU Braunschweig (dl Sep 15)
   96. International mobility grants in the Department of Biotechnology and Chemical Technology
   97. Italian valtion apurahat 2012-13
   98. Jane M. Klausmann -stipendit kauppatieteen naisopiskelijoille
   99. Japanin opetusministeriön (MEXT) apurahat vuodelle 2012 ovat nyt haettavina
   100. Jenny ja Antti Wihurin rahasto
   101. Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahat - hakuaika 5.5.-31.5.2013
   102. Julius Tallbergin rahasto - Julius Tallbergs fond 2011
   103. Julius Tallbergin rahasto - Julius Tallbergs fond 2012
   104. Julius Tallbergin rahasto - Julius Tallbergs fond 2013
   105. Kansallis-Osake-Pankin rahasto - Kansallis-Osake-Pankki Fund - Kansallis-Osake-Pankki fonden 2011
   106. Kansallis-Osake-Pankin rahasto - Kansallis-Osake-Pankki Fund - Kansallis-Osake-Pankki fonden 2012
   107. Kansallis-Osake-Pankin rahasto - Kansallis-Osake-Pankki Fund - Kansallis-Osake-Pankki fonden 2013
   108. Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiön KAUTEn apurahat
   109. Kaupallisten ja teknisten tieteiden tukisäätiö - KAUTEn vuoden 2011 apurahat harttavina 4.-22.2.2011
   110. KAUST Fellowship
   111. Kaute-säätiön vuoden 2013 apurahat
   112. KAUTE-SÄÄTIÖN VUODEN 2014 APURAHAT
   113. Kesän 2014 Study of the U.S. Institutes for Scholars" -ohjelmat Yhdysvalloissa
   114. Kiinteistöalan Koulutussäätiö julkistaa vuonna 2012 haettavaksi seuraavat määrärahat
   115. KONEEN SÄÄTIÖN APURAHAT TAITEELLE JA KULTTUURILLE 2012
   116. KONEEN SÄÄTIÖN APURAHAT TAITEELLE JA KULTTUURILLE 2013
   117. KONEEN SÄÄTIÖN APURAHAT TUTKIMUKSEEN, TIETOKIRJOITTAMISEEN JA TIETEEN YLEISTAJUISTAMISEEN 2013
   118. Koneen säätiön apurahat tutkimukseen, tietokirjoittamiseen ja tieteen yleistajuistamiseen (Deadline 30.9.2013)
   119. Koneen Säätiön Fudan Nordic Centren tutkijastipendit
   120. Koneen Säätiön Fudan Nordic Centren tutkijastipendit 2011
   121. Koneen Säätiön Fudan Nordic Centren tutkijastipendit 2013
   122. Koneen Säätiön Monikielisyys ja taide -apurahahaku - Multilingualism and Art grant 2013
   123. Kone Foundation grants for research and non-fiction, deadline 30.9.2012
   124. Kone Foundation grants for research in the humanities, social sciences and environmental sciences
   125. Kone-Fudan Nordic Centre tutkija-apurahat Kiinaan
   126. Kreikan valtion apurahat
   127. Kulttuurirahaston keskusrahaston vuoden 2013 apurahat haettavana 31.10. asti
   128. Kunnallisalan kehittämissäätiö
   129. Kuntaliiton tunnustuspalkinto pro gradu -työlle
   130. Kyösti Haatajan säätiön apurahat
   131. Kyösti Haatajan säätiön apurahat maaseudun elinoloja ja elinkeinotoimintaa käsitteleviin tutkimuksiin
   132. Lapin Insinööri- ja Arkkitehtiyhdistyksen stipendi, Lapin maakunnan alueella ylioppilaaksi kirjoittaneille
   133. Lapin insinööri- ja arkkitehtiyhdistyksen stipendit Lapissa ylioppilaaksi kirjoittaneille
   134. Letterstedtska föreningen 2013 (feb 2013)
   135. Letterstedtska föreningen 2013 (september 2013)
   136. LETTERSTEDTSKA FÖRENINGEN utlyser anslag till ansökan under 2014
   137. Liikenneturvallisuustutkimuksen apuraha 2011
   138. Liikenneturvallisuustutkimuksen apuraha 2012
   139. Liikenneturvallisuustutkimuksen apuraha 2013
   140. Liikenneturvallisuustutkimuksen apuraha 2014
   141. Liikesivistysrahaston apurahat kauppatieteelliseen tutkimukseen
   142. Liisa ja Aarre Koskenalustan Säätiön stipendi
   143. L’ORÉAL FINLAND For Women in Science Fellowships
   144. Maa- ja vesitekniikan tuki ry apurahojen haku vuodelle 2012
   145. Maa- ja vesitekniikan tuki -yhdistyksen apurahat
   146. Maj ja Tor Nesslingin säätiön apurahat - Maj and Tor Nessling foundation 2013
   147. Marie Curie Fellowships, Mobility for experienced researchers in historical humanities including Islamic studies
   148. Materiaalitekniikan keksintöpalkinto
   149. Media Factory's next Open Call deadline is 13th of June
   150. Merenkulun säätiön apurahat vuonna 2011
   151. Metallinjalostajien rahaston apurahat haettavana
   152. Metallinjalostajien rahaston apurahojen haku syyskuussa
   153. Mexican Government Scholarships for Foreigners 2013
   154. Muotoilun Antti Nurmesniemi -jatkokoulutusapurahat 2013
   155. Muotoilun Antti Nurmesniemi -jatkokoulutusapurahat 2014
   156. Naiset ja tekniikka 2013
   157. Naiset ja tekniikka -palkinnon hakuaikaa jatkettu 31.8. asti
   158. Naiset ja tekniikka -palkinto 2011
   159. Naiset ja tekniikka -palkinto 2012
   160. Neles Oy, 30-vuotissäätiön apurahat säätötekniikan kehitykseen
   161. Nessling foundation grants for environmental research
   162. Nokia Foundation Scholarships 2013
   163. Nokia Scholarships
   164. Nokia Scholarships 2012 call open until 3rd of October
   165. Now accepting applications for Study of the U.S. Institutes for Scholars
   166. Opiskelija-apurahoja Savonia-ammattikorkeakoulun tekniikan koulutusyksiköstä valmistuneille
   167. Opiskelijarahasto - Studiefonden 2011
   168. Opiskelijarahasto - Studiefonden 2012
   169. Opiskelijarahasto - Studiefonden 2013
   170. Opiskelu- ja tutkimusapurahoja Slovakiaan
   171. OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiön apurahat 2012
   172. OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiön apurahat taloustieteellisen tutkimukseen ja jatko-opintoihin
   173. Osk. Huttusen säätiön apurahat
   174. OSK. HUTTUSEN SÄÄTIÖN APURAHAT 2013
   175. Osk. Huttusen säätiön apurahat tieteellisiin jatko-opintoihin ulkomailla
   176. Osk. Huttusen säätiön Fellow-apuraha Cambridgen yliopistoon (post-doc)
   177. Palosuojelurahaston 70-vuotisjuhlavuoden 2012 Innovaatiopalkinto
   178. Palosuojelurahaston vuoden 2011 erityisavustusten ensimmäinen hakukierros
   179. Palosuojelurahaston vuoden 2014 Innovaatiopalkinto
   180. Pelastusalan tutkijakoulun apuraha väitöskirjaa varten
   181. Pienyrityskeskuksen apurahat yrittäjyystutkimukseen
   182. Pirkanmaan Kulttuurirahaston apurahat 2013
   183. Pirkanmaan Kulttuurirahaston apurahat 2014
   184. Pirkanmaan kulttuurirahaston apurahat, erityisesti jatko-opintoihin ja Pirkanmaan kulttuuria vahvistaviin hankkeisiin
   185. Post doc-tason rahoitusmuoto Aalto Starting Grant
   186. Programme of Research Grants and Educational Scholarships in Greece
   187. Raisio Oyj, Tutkimussäätiön apurahat elintarvikkeiden ja rehujen tutkimustyöhön
   188. Raisio Oyjn Tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2013
   189. Raisio Oyj Tutkimussäätiön apurahat 2014
   190. Rakennusalan jatkokoulutusrahaston apurahat 2013
   191. Rakennustietosäätiön stipendit yhdyskuntasuunnittelun tai -rakentamisen, arkkitehtuurin, rakennus- tai talotekniikan, kiinteistönhallinnan tai näiden liiketoimintaa tai digitalisoitumista tukeviin diplomitöihin
   192. Ranskalais-suomalaisen kauppakamarin opinnäytepalkinto
   193. Ranskan instituutin vuoden 2012 EEPOS-apurahahaku on auki 1.-30.11.
   194. Ranskan Suomen-suurlähetystön Kaksin-apurahahaku on auki 1.-20.12.2011
   195. Rapalin rakennetun ympäristön talouden opiskelijarahasto - Studiefonden Rapal för ekonomi för den byggda miljön - Rapal's Built Environment Economics Student Fund 2012
   196. Rapalin rakennetun ympäristön talouden opiskelijarahasto - Studiefonden Rapal för ekonomi för den byggda miljön - Rapal's Built Environment Economics Student Fund 2013
   197. Rapalin rakennetun ympäristön talouden opiskelijarahasto - Studiefonden Rapal för ekonomi för den byggda miljön - Rapal's Built Environment Economics Student Fund 2014
   198. Research and training foundation of TeliaSonera Finland Oyj grants
   199. Research Grants and Educational Scholarships to Greece
   200. Ruohonjuuri-palkinto ja apurahat 2013
   201. Ruohonjuuri-palkinto ja -apurahat nyt haettavissa (1.9.2012 mennessä)
   202. SAAREN KARTANON RESIDENSSIIN HAKU 2012 - SAARI RESIDENCIES 2012
   203. SAAREN KARTANON RESIDENSSI - SAARI RESIDENCE
   204. Säästöpankkien säätiöiden apurahat vuodelle 2010
   205. Säästöpankkien säätiöiden apurahat vuodelle 2012
   206. Säätiöiden post doc -poolin apurahahaku 17.12.2012–15.1.2013 - POST DOC POOL GRANTS
   207. Säätiöiden post doc -poolin apurahahaku 2012 - Post Doc Pool grants application round 2012
   208. Säätiöiden post doc -poolin apurahahaku - The Foundations’ Post Doc Pool 15.8.-13.9.2013
   209. Säätiöiden post doc -poolin apurahat haettavana 16.8.-15.9.2010
   210. Säätiöiden professoripoolin apurahat lukuvuoden 2012–2013 kestäviin tutkimusjaksoihin haettavana 15.12.2011–13.1.2012
   211. Satakunnan Kulttuurirahaston apurahat 2013
   212. Satakunnan Kulttuurirahaston apurahat 2014
   213. Satakunnan Kulttuurirahaston apurahat maakunnan kulttuurin edistämiseen
   214. SAYLn apurahasäätiön stipendit jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön
   215. SCANCOR post-doc position at Stanford University
   216. Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
   217. Scholarship Programme 2012-13 for studying in Indonesia
   218. Scholarship Programme 2013-14 for studying in Indonesia
   219. Scholarships to study and research at Slovak Universities
   220. Scholarships to study in Greece
   221. Scholarships to study in Slovakia 2013-14
   222. Scholarships to study in Slovakia Summer 2012
   223. Singularity University Graduate Summer Program 2014
   224. SNIL-stipendejä tekniikan ylioppilaille, diplomityöhön sekä jatko-opiskelijoille
   225. SNIL-STIPENDIRAHASTON STIPENDIT 2013 HAETTAVINA
   226. Soveltavan kielentutkimuksen pro gradu -palkinto
   227. Stanfordin kesäkoulu - Summer School at Stanford
   228. Stipendejä Malesiaan
   229. Stipendiaatiksi Wilson Centeriin Washingtoniin - Finnish Scholarship at the Wilson Center in Washington
   230. Stipendier för vetenskaplig verksamhet
   231. Stipendier för vetenskaplig verksamhet, hösten 2011
   232. STIPENDIER UR HANS BANG STIFTELSEN R.S. 2013 - HANS BANGIN SÄÄTIÖN APURAHAT 2013
   233. Stipendier ur Hans Bang Stiftelsen r.s. för pro gradu- eller postgraduala studier
   234. Stipendier ur Hans Bang Stiftelsen r.s. för pro gradu- eller postgraduala studier
   235. Strömbergin rahasto - Strömberg Fund - Strömbergs fond 2011
   236. Strömbergin rahasto - Strömberg Fund - Strömbergs fond 2012
   237. Strömbergin rahasto - Strömberg Fund - Strömbergs fond 2013
   238. Student Mobility Support - Understanding Canada Program
   239. Studienkolleg zu Berlin 
   240. Summer Research Scholarships at ANU
   241. Suomalaisen Tiedeakatemian väitöskirjapalkinnot vuonna 2010 väitelleille
   242. Suomen Anti-piratismiyhdistyksen apuraha 2013
   243. Suomen Kulttuurirahaston Argumenta-apurahat
   244. Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastojen haku
   245. Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahaston apurahat
   246. Suomen Lähi-idän instituutin säätiön apurahat haettavina tammikuussa
   247. Suomen luonnonvarain tutkimussäätiön tutkimusapurahat 2012
   248. SUOMEN LUONNONVARAIN TUTKIMUSSÄÄTIÖN VUODEN 2014 TUTKIMUSAPURAHAT
   249. Suomen Neuvottelevien Insinöörien Liiton stipendirahaston apurahat 2012
   250. Suomen Pakkausyhdistyksen stipendit diplomitöihin ja tutkimukseen
   251. Suomen pakkausyhdistyksen stipendit opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille
   252. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton apurahat jatko-opiskelijoille lukuvuodelle 2011-12
   253. Sustainability Science Fellowships at Harvard University
   254. Sveitsiin apurahoja tutkimustyöhön
   255. Sveitsin hallituksen apurahat jatko-opintoihin ja post doc –tutkimukseen sekä taidealojen opintoihin
   256. Svenska studiefondens stipendier 1-28.2 för heltidsstudier
   257. Tekniikan edistämissäätiön (TES) apurahat
   258. Tekniikan edistämissäätiön Nuoren tutkijan palkinto
   259. Tekniikantaitajan palkinto
   260. Teknillisen korkeakoulun tukisäätiön jatko-opiskeluapurahat 2014-2015 - Doctoral student grants of Research Foundationd of Helsinki University of Technology for the academic year 2014-2015
   261. TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUKISÄÄTIÖN JUHLARAHASTON TUTKIMUSVIERAILUAPURAHAT VUONNA 2014 - RESEARCH VISIT GRANTS 2014 OF THE RESEARCH FOUNDATION OF HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, JUBILEE FUND
   262. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kohdennettu tutkimushaku 2013
   263. Telealan edistämissäätiön apurahat 2013
   264. The Bill & Melinda Gates Foundation In Conjunction with United Nations
   265. The Finlandia Foundation New York Metropolitan Chapter Scholarships
   266. The Japan Foundation -säätiön apurahoja Suomen ja Japanin välistä tiede- ja kulttuurivaihtoa varten
   267. The Nordic Africa Institute invites applications for the position of Nordic Researcher
   268. The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation -apurahat 2012
   269. TIEDONJULKISTAMISEN APURAHOJEN HAKU 1.1. - 31.1.2014
   270. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot, ostotukilista ja apurahat
   271. Tieteen tiedotus ryn apuraha
   272. Tutkijat maailmalle -ohjelma myöntää apurahoja tekniikan ja kauppatieteiden tutkimukseen
   273. Tutkijat maailmalle - Tekniikan ja kauppatieteellisten alojen säätiöiden tutkijavaihto-ohjelma
   274. Tutkimusapurahoja erikoiskauppaa koskevaan tutkimukseen 2012
   275. Tutkimusapurahoja vähittäiskauppaa koskevaan tutkimukseen
   276. Tutkimusmäärärahaa tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimukseen
   277. Ulkomaankaupan erikoisrahaston apurahat KTM-tutkintoa suorittaville
   278. ULLA TUOMISEN SÄÄTION APURAHAT 2013 - Ulla Tuominen Foundation 2013
   279. Ulla Tuomisen säätiön apurahat 2012
   280. Ulla Tuomisen säätiön apurahat - Ulla Tuominen Foundation
   281. Umicore Scientific Award for postdoctoral researcher for the prospect of a sustainable society
   282. University of Mauritius -WTO Chairs - Small Research Grants for Young Africans 2013
   283. Vähittäiskaupan Tutkimussäätiön apurahat 2013
   284. Väisälän rahaston apurahat 2012
   285. Väisälän rahastosta apurahoja matematiikan, fysiikan, tähtitieteen, meteorologian ja geofysiikan aloille 2011
   286. Vilho, Yrjä ja Kalle Väisälän rahaston apurahat 2013
   287. Villa Karon residenssihaku keväälle 2014
   288. Villa Karon syksyn 2013 residenssihaku taiteilijoille ja tutkijoille
   289. Vulcanus-ohjelma teknillisen korkeakoulun opiskelijoille, dl 17.1.2011
   290. Vuorineuvos Matti Sundbergin laaturahaston apuraha
   291. Vuorineuvos V.A. Kotilaisen säätiön apurahat 2012
   292. Vuorineuvos V.A. Kotilaisen säätiön apurahat 2013
   293. W. Ahlströmin säätiön apurahahaku teknillisiin jatko-opintoihin
   294. Yrjö Jahnssonin säätiön apurahat haettavissa vuodelle 2012
   295. Yrjö Uiton säätiön apurahat
   296. Yrjö Uiton säätiön apurahat 30.11.2012 mennessä - Yrjö Uitto Foundation application deadline 30.11.2012
   297. Yrjö Uiton säätiön apurahat 2013 - Yrjö Uitto Foundation grants 2013
   298. Yrjö Uiton säätiön apurahat syksyllä 2010 ensisijaisesti taloustieteiden jatko-opiskelijoille
   299. Fulbright Center’s Undergraduate -stipendiohjelma 2014
   300. ASLA-Fulbright Graduate -stipendiohjelma lukuvuodelle 2015–2016
   301. Fulbright - Technology Industries of Finland Grant lukuvuodelle 2015–2016
   302. Liisa ja Aarre Koskenalustan Säätiön stipendit 2014
   303. 2014 Korean Government Scholarship Program
   304. Perheyrittäjyystutkimuspalkinto 2014 - Matti Koiranen - pro gradu -palkinto
   305. Mikkelin Kauppiaitten säätiön apuraha
   306. Latvian scholarships and fellowships for academic year 2014/2015
   307. KUNTALIITON 2000 EURON TUNNUSTUSPALKINTO VUONNA 2013 VALMISTUNEELLE KUNTIA KÄSITELLEELLE PRO GRADU -TYÖLLE
   308. FORTUMIN SÄÄTIÖN APURAHOJEN HAKU VUODELLE 2014
   309. Akateemisten Naisten apuraha vuodelle 2015
   310. Grants for exchange for doctoral students
 2. Aalto-yliopiston apurahat - Grants and Scholarships of Aalto University
 3. Hakuportaalit - Grant Portals
 4. Tutkimusrahoitus - Research Funding
 5. Palaute - Respons - Feedback
 6. Tietoa palstasta - Om stipendielistan - About Bulletin Board