Mietityttääkö jokin hyvinvointiisi, terveyteen tai opiskeluusi liittyvä asia?

Opiskelijoiden matalankynnyksen tukea hyvinvointiin ja opiskeluun littyvissä huolissa ja kysymyksissä on lisätty merkittävästi: opinto-ohjaajien ja Aallon opinto- ja uraohjauspsykologien juttutuokioita tarjolla päivittäin ilman ajanvarausta. Lisäksi viikottain on myös YTHS:n terveydenhoitajan, Unisportin ja Aalto-pappien palveluneuvontaa. Starting Point of Wellbeingin etäpäivystyksessä saat tukea ja neuvontaa hyvinvointiin ja opiskelukykyyn liittyvissä kysymyksissä suomeksi ja englanniksi (kysy ruotsinkielistä palvelua tarvittaessa).

Mistä löytää vertaistukea etäopiskeluun, tukea stressinhallintaan ja opiskelutaitoihin tai apua opinoihin palaamiseen tauon jälkeen? Ks. laaja tarjonta ryhmiä, workshoppeja ja yhteisopiskelumahdollisuuksia täältä.

Muistathan, että oman koulusi oppimispalvelut ja siellä etenkin oman ohjelmasi henkilökunta on tukenasi opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Heidät löydät into.aalto.fi:sta oma ohjelman yhteystiedot-sivulta.

Have concerns about your well-being, state of health or study abilities?

The ways to begin getting support on well-being and study-related matters have become easier and more numerous. If you would like to talk with a guidance counsellor or a career counselling psychologist, for example, they are now available daily without an appointment. There is also a Finnish Student Health Service nurse and the counselling and advice services of UniSport and Aalto University chaplains. Additionally, staff at the Starting Point of Wellbeing have on-call hours to provide support and advice in English and Finnish on well-being and study-ability issues (if you want service in Swedish, just ask!).

Where can I find peer support for distance studying, stress management or study skills? Is there help for returning to studies after a break? See the broad range of groups, workshops and collaborative learning possibilities in English here.

Remember, too, that your school’s learning services staff, and especially your degree programme staff, can also help with your study-related questions. To find them, see the contact information for your degree programme at into.aalto.fi

Är du bekymrad över ditt välbefinnande, din hälsa eller dina studier?

Studerande erbjuds nu betydligt bättre möjligheter att enkelt få stöd i frågor som gäller välbefinnande och studier. Studievägledarna och studie- och karriärpsykologerna erbjuder dagliga pratstunder utan tidsbokning. Varje vecka erbjuds också rådgivning av en hälsovårdare från SHVS, av Unisport och av Aalto-prästerna. Därtill erbjuder Starting Point of Wellbeing jour på distans där du kan få stöd och råd i frågor som gäller välbefinnande och studieförmåga (be om betjäning på svenska vid behov).

Behöver du kamratstöd för distansstudierna, stöd för att hantera stress och utveckla dina studiefärdigheter eller hjälp med att komma in i studierna igen efter en paus? Här kan du se vilka grupper, workshoppar och samstudiemöjligheter som erbjuds på finska eller engelska och på svenska.

Kom ihåg att lärandetjänsterna vid din högskola, och i synnerhet personalen inom ditt program, stöder dig i dina studier. Deras kontaktuppgifter hittar du på sidorna för ditt program på into.aalto.fi.