Perustieteiden korkeakoulun rahastojen tuotosta jaettava stipendi 

(Information in English available below)

Perustieteiden korkeakoulu julistaa tekniikan kandidaatin tutkintoa suorittavien tai jo kandidaatin tutkinnon suorittaneiden Aalto-yliopiston opiskelijoiden haettavaksi seuraavan stipendirahaston stipendin:

Professori E. J. Nyströmin rahaston tuotosta 1000 euron stipendejä tekniikan kandidaatin tutkintoa suorittaville tai jo kandidaatin tutkinnon suorittaneille opiskelijoille hyvin suoritetuista, ns. professori Nyströmin aineiden kursseihin painottuneista opinnoista. Kurssit ovat nähtävissä prof. Nyströmin rahaston hakemuslomakkeella. Hakemukseen liitetään virallinen (sähköinen) opintosuoritusote. Täytä hakemus ke 3.11.2021 mennessä. Lisätietoja stipendistä antaa suunnittelija Tiina Kerola, tiina.kerola(at)aalto.fi.

Scholarship granted from the fund returns of School of Science                  

School of Science declares the following scholarship from the scholarship fund for application by Aalto University undergraduates or Bachelors of Science:

From Professor E. J. Nyström fund’s returns 1000-euro scholarships to undergraduates from Bachelor of Science programs or Bachelors of Science from well-performed studies focused on so-called Professor Nyström’s subjects. List of courses from Professor Nyström’s subjects is found in the application form. Attach your official (electric) study transcript to the application.

Fill in the application by Wednesday 3 of November 2021. For more information about the scholar-ship contact Planning Officer Tiina Kerola, tiina.kerola(at)aalto.fi.