Teknologiakasvatuksen opinnot jatkuvat 2. periodissa kurssilla Tiimiopettajuus teknologiakasvatuksessa

Kaikille Aallon opiskelijoille suunnatut teknologiakasvatuksen opinnot jatkuvat 2. periodissa kurssilla ENG-C3002 Tiimiopettajuus teknologiakasvatuksessa. Viiden opintopisteen laajuinen kurssi soveltuu kaikille teknologiaan liittyvästä monialaisesta opetuksesta kiinnostuneille. Opetuskielenä on suomi.

Ilmoittaudu mukaan yhdessä Helsingin yliopiston kanssa toteutettavalle kurssille:
https://sisu.aalto.fi/student/courseunit/aalto-OPINKOHD-1149294719-20210801/brochure

Lisätietoja vastuuopettajalta: maria.clavert@aalto.fi

Studier i teknologifostran fortsätter i period II med kursen Teamundervisning i teknologifostran

Studier i teknologifostran fortsätter i period II med kursen ENG-C3002 Teamundervisning i teknologifostran. Kursen, omfattande 5 studiepoäng, riktar sig till alla studerande vid Aalto som är intresserade av mångvetenskaplig undervisning av teknologi. Undervisningsspråket är finska.

Studierna genomförs tillsammans med Helsingfors universitet. Anmäl dig i Sisu: https://sisu.aalto.fi/student/courseunit/aalto-OPINKOHD-1149294719-20210801/brochure

Mer information från ansvarig lärare: maria.clavert@aalto.fi

Technology Education studies for all Aalto students continue in period II with a course Team Teaching in Technology Education

Technology Education studies for all Aalto students continue in period II with a course ENG-C3002 Team Teaching in Technology Education. The course of 5 ECTS is targeted at anyone who is interested in multidisciplinary teaching of technology. The language of instruction is Finnish.

Enrollment is now open in Sisu: https://sisu.aalto.fi/student/courseunit/aalto-OPINKOHD-1149294719-20210801/brochure

For more information, please contact Teacher-in-Charge: maria.clavert@aalto.fi