Teknologiakasvatus ilmiölähtöisessä opetuksessa -kurssi 3. periodissa

Kaikille Aallon opiskelijoille suunnatut teknologiakasvatuksen opinnot jatkuvat 3. periodissa kurssilla ENG-C3003 Teknologiakasvatus ilmiölähtöisessä opetuksessa. Viiden opintopisteen laajuinen kurssi soveltuu kaikille teknologian monialaisesta opetuksesta kiinnostuneille. Opetuskielenä on suomi.

Ilmoittaudu mukaan yhdessä Helsingin yliopiston kanssa toteutettavalle kurssille:
https://sisu.aalto.fi/student/courseunit/aalto-OPINKOHD-1149294946-20210801/brochure

Lisätietoja vastuuopettajalta: maria.clavert@aalto.fi

Teknologifostran i fenomenbaserat undervisning i period III

Studier i teknologifostran fortsätter i period III med kursen ENG-C3003 Teknologifostran i fenomenbaserat undervisning. Kursen, omfattande 5 studiepoäng, riktar sig till alla studerande vid Aalto som är intresserade av mångvetenskaplig undervisning av teknologi. Undervisningsspråket är finska.

Studierna genomförs tillsammans med Helsingfors universitet. Anmäl dig i Sisu: https://sisu.aalto.fi/student/courseunit/aalto-OPINKOHD-1149294946-20210801/brochure

Mer information från ansvarig lärare: maria.clavert@aalto.fi

Techonology Education in Phenomenon-Based Teaching in period III

Technology Education studies for all Aalto students continue in period III with a course ENG-C3003 Techonology Education in Phenomenon-Based Teaching. The course of 5 ECTS is targeted at anyone who is interested in multidisciplinary teaching of technology. The language of instruction is Finnish.

Enrollment is now open in Sisu: https://sisu.aalto.fi/student/courseunit/aalto-OPINKOHD-1149294946-20210801/brochure

For more information, please contact Teacher-in-Charge: maria.clavert@aalto.fi