[in English]

Tälle sivulle on kerätty ja tullaan keräämään yhteisiä ja yleishyödyllisiä ohjeita tietotekniikan opinnoista selviämiseen. Osa ohjeista on vain englanniksi.

Miten tehdään hyvä kotitehtävävastaus?

Tämä ohje koskee erityisesti Tietoliikenneohjelmistojen peruskursseja, mutta on sovellettavissa myös muilla kursseilla.

Varaa riittävästi aikaa.
Jos yrität saada aikaiseksi hyvän vastauksen, et voi aloittaa aineistoon tutustumista vasta deadlinepäivän aamuna (ellei alue ole sinulle ennestään erittäin tuttu).

Lue osoitettu materiaali.
Joskus tehtävät saattavat tuntua hankalilta jos aihe on täysin vieras. Tehtäviin vastaaminen sujuu parhaiten kun ensin opiskelet asiaa ja sitten vastaat tehtävään.

Lue tehtävät huolellisesti.
Vastauksesi hyväksytään helpommin, jos vastaat siihen, mitä kysyttiin. Muista myös vastata kaikkeen, mitä kysytään.

Jäsentele vastaus selkeästi.
Hyvä vastaus on selkeä ja helppolukuinen. Tarkastajan ei edellytetä arvailevan vastaajan ajatuksia.

Omia harkittuja mielipiteitä voi ja pitääkin esittää.
Kurssikirjan ja materiaalin kanssa ei tarvitse olla samaa mieltä, jos pystyt perustelemaan mielipiteesi.

Kirjoita omin sanoin.
Suora lainaaminen ja kääntäminen on plagiointia, eikä osoita, että olet ymmärtänyt asian. Jos kopioit suoraan jonkun toisen tekstiä, tehtäväsi joko jätetään arvostelematta (ja saat rangaistuksen vilpistä) tai se hylätään (koska et ole osoittanut täyttäneesi tehtävän oppimistavoitteita).

Mainitse omat lähteesi ja viittaa niihin tekstissä.
Varsinkin, jos käytät muitakin kuin tehtävänannossa annettuja lähteitä kannattaa tehdä lähdeviittauksista lista palautuksen loppuun ja merkitä lähteet kohtaan, jossa niitä käytät tekstissä. On hyödyllinen tapa jatkossakin tehdä lähdeluettelo.

Kun vastausta pyydetään tekstimuotoisena:

Palauta siisti tekstitiedosto.
Jos palautus pyydetään tekstimuodossa sitä tullaan todennäköisesti lukemaan yksinkertaisella tekstieditorilla tai esimerkiksi less-komennolla UNIXissa. Älä siis palauta html:ää tai Word dokumentteja, vaan rivinvaihdoilla siististi muotoiltua tekstiä.

Vastaa 80 merkin pituisilla riveillä, jos niin pyydetään.
Ylipitkät rivit vaikeuttavat lukemista assareiden käyttämässä palautusjärjestelmässä, jonka avulla tehtäväkohtaiset palautteet kirjoitetaan. Lisäksi vastaukset on hyvä kirjoittaa UNIX-editorilla (esimerkiksi emacs tai pico), jotta palautuksessa ei olisi ^M merkkejä häiritsemässä.

Älä lähetä URL:a, jos ei ole erikseen pyydetty.
Palautusohjeessa kerrotaan erikseen, jos työ pitää palauttaa WWW-sivuna.

Millainen on hyvä tenttivastaus?

Hyvä tenttivastaus on hyvin paljon samanlainen kuin hyvä kotitehtävävastaus. Lue ohjeet hyvälle kotitehtävävastaukselle ja katso sitten lisäksi alla oleva lista.

Lue kysymys. Lue kysymys huolellisesti. Pisteitä saa vain vastaamalla kysyttyyn asiaan. Jos kysymys on moniosainen, vastaa kaikkeen kysyttyyn. Tarkista myös, kuinka monta pistettä vastauksesta voi saada. Kuuden pisteen tehtävään pitää vastata laajemmin kuin kahden pisteen tehtävään.

Jäsentele vastaus selkeästi. Hyvin jäsennelty tehtävävastaus on puoliksi tehty. Tehtävän jäsentely auttaa myös muistamaan muuten mahdollisesti pois jääviä näkökulmia vastauksesta.

Käytä taulukoita ja piirroksia. Usein vaikean ongelman voi helposti hahmottaa ja selittää taulukon tai piirroksen avulla.

Älä selitä liikaa. Jos selität asian ympäriltä ummet ja lammet, annat tunteen, ettet todella osaa asiaa etkä hahmota, mitä oikeastaan edes kysyttiin. Pysy asiassa, ja esitä tiiviisti ja tyhjentävästi vastaukseksi.

Noudata tehtävärajoja. Älä vastaa tehtävään 2 ja 3 yhtä aikaa tai osatehtäviin a ja b yhtä aikaa samalla vastauksella. Jos tehtävät on eritelty eri kohtiin, ehkäpä niissä haetaan eri asioita? Näin et myöskään erehdyksissä ohita joitakin kysymyksiä tai osakysymyksiä. Voit toki viitata muualla tenttipaperissasi olevaan vastaukseen.

Kirjoita jotain. Älä jätä tehtäviä tekemättä. Usein tehtävä voi olla vaikeampi myös muille ja sen vaatimustasoa voidaan tarkastettaessa alentaa.Puolinaisesta tehtävästä voi antaa pisteitä, tekemättä jätetystä ei.

Kirjoita myös välivaiheet. Kirjoita laskuihin myös välivaiheet ja oletukset, mitä olet tehnyt. Jos laskun tulos on väärä, voi tarkastaja välivaiheesta katsoa mikä meni pieleen ja mahdollisesti antaa osapisteitä. Jos välivaiheita ei ole laitettu ja laskun tulos on väärä, ei pisteitä heru.

Millainen on hyvä essee?

Jäsentele sisältö selkeästi.
Hyvän esseen sisältö vastaa otsikkoa ja käsittelee otsikossa esitettyyn aihealueeseen liittyvät oleelliset asiat.

Perustele, väitä, esitä näkökulmia.
Hyvin kirjoitettu essee osoittaa kirjoittajan hallitsevan ne asiat, joista hän kirjoittaa. Se on myös objektiivinen ja analyyttinen eli kirjoittaja pyrkii tarkastelemaan asioita eri näkökulmista ja perustelemaan eri näkökantoja.

Onko selkeästi ajateltu myös selkeästi sanottu?
Hyvin kirjoitettu essee on selkeä, ja sitä on helppo lukea. Lukijan ei edellytetä arvailevan kirjoittajan ajatuksia. Hyvässä esseessä lukijalle osoitetaan, minkä perusteella kirjoittaja on päätynyt tiettyyn johtopäätökseen, jotta lukija voi seurata kirjoittajan ajatuksenjuoksua.

Älä kopioi.
Hyvä essee ei ole toisten tekstien kopioimista. Kopioiduista lauseista aikaansaatu kirjoitus on sekava, hajanainen ja luonnoton. Alkuperäistekstin kirjoittaja on tarkkaan harkinnut omien lauseidensa aseman ja merkityksen siinä asiayhteydessä, johon hän on sen kirjoittanut, ja asiayhteydestään irrotettuna sama lause ei enää toimi. Vaikka asiatietojen on perustuttava esseen lähdeluettelossa ilmoitettuun kirjallisuuteen, se ei tarkoita suoraa lainaamista vaan tietojen soveltavaa käyttöä.

Ole kriittinen lähteiden käytössä.
Epävarmaa ja ristiriitaista tutkimustietoa käytettäessä on etsittävä useita rinnakkaisia lähteitä käsiteltävästä asiasta. Lähdekritiikki osoittaa, millä ehdoin väittämä on “totta”. Näkökulma taas osoittaa, mikä on kirjoittajan suhde tietoon ja minkä arvon hän antaa lähteiden avaamille mahdollisuuksille.

Lähteenä on käytetty Avoimen Yliopiston ohjeita hyvän esseen kirjoittamiseen.

Esseen ulkoasusta ja rakenteesta

Essee tulee palauttaa annetunpohjan mukaista tyyliä käyttäen, jotta esseet ovat yhteneväisen näköisiä ja siten näyttävämpiä. Seuraavassa tarkemmin esseen rakenteesta.

Tiivistelmä
Esseissä, raporteissa ja julkaisuissa on yleensä tiivistelmäTiivistelmä tutustuttaa lukijan nopeasti työn oleellisimpaan asiasisältöön. Se on itsenäinen kokonaisuus, joka on ymmärrettävissä ilman varsinaisen esseen käsilläoloa. Tiivistelmän tarkoitus on myös saada lukija kiinnostumaan esseestä. Jotta tiivistelmä erottuisi esseestä, se kirjoitetaan usein jollain muulla tyylillä, esim. kursiivilla tai sisentämällä.

Sisällysluettelo
Esseissä sisällysluettelo ei ole välttämätön. Pitkissä raporteissa sisällysluettelo voi olla tarpeellinen.

Johdanto
Johdanto antaa lukijalle taustatiedot esseeseen perehtymiseen ja johdattelee lukijan käsiteltävään asiaan.

Varsinainen asia
Tekstiä, asiaa…

Lähdeluettelo
Lähdeluettelon tekemisestä ja lähteiden käytöstä on oma ohjeensa.

Lisätietoja
Lisätietoja otsikon alle voidaan koota aiheeseen liittyviä linkkejä, jotka eivät ole varsinaisia lähteitä. Linkit luetellaan aakkosjärjestyksessa ja jokaisesta linkistä annetaan lyhyt kuvaus.

Yhteistyö kotitehtävissä

Ilman erillistä mainintaa, kotitehtävät ovat ensisijaisesti yksilötyötä. Joskus tehtäviä voi tehdä myös parityönä. Tämä tarkoittaa että jokainen (pari) palauttaa oman henkilö(pari)kohtaisen kotitehtävänsä. Sen sijaan yhteistyö on sallittua kotitehtävien vastauksia pohdittaessa.

Paljonko sitten saa tehdä yhteistyötä?

Ei ole mahdollista antaa tarkkaa raja-arvoa yhteistyön määrälle, mutta voimme perustella, miksi vaadimme jokaiselta omaa henkilökohtaista työtä (tai parityötä). Tämä antaa samalla kuvan siitä, mitä odotamme jokaisen opiskelijan tekevän itse. Kun opit jotain uutta se tapahtuu monella tasolla:

  1. Osaat toistaa kuulemasi/lukemasi:
    “Hauki on kala, hauki on kala, hauki on kala, hauki on kala…”
  2. Ymmärrät kuulemasi/lukemasi:
    “On olemassa monenlaisi kaloja. Kaloille tyypillistä on… Esimerkiksi hauki on kala.”
  3. Osaat selittää ja soveltaa oppimaasi:
    “Tämä on kuha. Kuha, kuten hauki, on kala koska…”

Ensimmäisellä ja toisella tasolla voi ilman muuta tehdä yhteistyötä. Kysykää toisiltanne, lukekaa eri lähteitä, keskustelkaa eri vaihtoehdoista ja ratkaisumalleista. Verratkaa miten olette ymmärtäneet asian. Yhteistyö auttaa löytämään tarvittavia tietoja ja tulkitsemaan näitä.

Viimeinen osa jokaisen sitävastoin tulee tehdä itse. Tavoite on, että opit asioita niin hyvin että osaat soveltaa niitä uusiin tilanteisiin – siksi on tärkeää että jokainen tekee tämän viimeisen osan itse, eli kirjoittaa aivan itse sen vastauksen, jonka palauttaa. Kukaan muu ei voi soveltaa sinun oppimaasi tietoa puolestasi.

Älä anna omaa tehtäväratkaisuasi opiskelijakaverillesi suoraan tai laita sitä yleisesti saataville. Jos kaverisi kopioi vastauksesi ja palauttaa sen omanaan, sinäkin voit saada rangaistuksen vilppiin avustamisesta.

Linkkejä muualle