Kandiuudistus tulee - oletko valmis(tunut)?

Aalto-yliopiston tekniikan alalla valmistellaan kandidaatin tutkinnon uudistamista syksystä 2013 alkaen. Jatkossa Perustieteiden korkeakoulussa (Aalto SCI) on yksi kandidaattiohjelma, jossa opiskellaan tietotekniikan, informaatioverkostojen, matematiikan ja systeemitieteiden, teknillisen fysiikan sekä tuotantotalouden pääaineissa. Uudistuksen tavoitteena on luoda aidosti kaksiportainen tutkinto (TkK + DI), aiempaa geneerisemmät kandidaatin tutkinnot, lisätä kanditutkinnon jälkeistä liikkuvuutta niin yliopiston sisällä kuin ulospäin, opetussisältöjen ja -menetelmien uudistaminen sekä opintojen sujuvoittaminen ja tutkinnon suoritusaikojen lyhentäminen. Koko kandivaiheen kurssivalikoima uudistetaan vuodesta 2013 alkaen.

Tutkinnon uudistukseen tulee siirtymäaika, jonka aikana voi suorittaa loppuun nykymuotoisen kandidaatin tutkinnon. Siirtymäajan pituudesta ei ole vielä tehty päätöksiä. Mikäli mahdollista, kannattaa kuitenkin suorittaa kandidaatin tutkinto loppuun lukuvuoden 2012-2013 aikana, jolloin välttyy kurssimuutosten sovittamiselta omaan tutkintoon. Erityisen tärkeää on suorittaa rästiin jääneet perusopinnot lukuvuoden 2012-2013 aikana, sillä ne uudistuvat ensivaiheessa syksyllä 2013. Valmiin kandidaatin tutkinnon pohjalta on helppo jatkaa diplomi-insinöörin tutkinnon opintoja.

Tällä hetkellä tiedossa olevat keskeiset muutokset

 • kurssien laajuudeksi tulee 5 op
 • kurssivalikoima ja opetuksen sisältö suunnitellaan suurelta osalta uudelleen
 • studio- ja projektimuotoisen opetuksen määrää lisätään
 • tietotekniikan opiskelijoilla on jatkossa vain yksi pääaine kandidaatin tutkinnossa: tietotekniikka
 • sivuaine valitaan tietotekniikan ulkopuolelta
 • kandidaatin tutkinnon opinnot noudattavat selvää kolmen vuoden aikataulua
 • diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluvien kurssien suorittamista rajoitetaan ennen kanditutkinnon suorittamista

Mitä minun tulee tehdä, jos olen

1. vuoden opiskelija

 • suorita erityisesti perusopinnot: matematiikan, fysiikan, ohjelmoinnin ja tietotekniikan opinnot malliohjelman mukaisesti. Nämä opinnot muuttuvat heti syksystä 2013 alkaen.
 • pääaineiden opinnoissa muutoksia tapahtuu hitaammin ja sisältöjen sovittaminen on helpompaa

2. vuoden opiskelija tai minulla on suorituksia kevään 2012 jälkeen alle 120 op

 • suorita kaikki rästiin jääneet perusopinnot lukuvuoden 2012-2013 aikana
 • vahvista kandidaatintutkinnon henkilökohtainen opintosuunnitelma WebOodissa https://oodi.aalto.fi/a/ > HOPS, jos et ole vielä vahvistanut HOPSia. Tarkemmat ohjeet > https://into.aalto.fi/display/fitik/Opintojen+suunnittelu > Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)/ > Vanhan tutkintosäännön opiskelijoille (jos olet aloittanut opinnot ennen v. 2005)
 • jatka opintoja normaalisti

3. vuoden opiskelija tai minulla on suorituksia kevään 2012 jälkeen yli 120 op

Asiasta tiedotetaan lisää sitä mukaan, kun päätöksiä tehdään. Seuraava tekniikan alan yleinen infotilaisuus kandiuudistuksesta järjestetään pe 20.4. klo 8.30, TUAS-talo TU2.
Lisätietoja https://into.aalto.fi/display/fiaalto/Tervetuloa+tekniikan+kandidaattiohjelmien+uudistamisen+infotilaisuuteen+20.4.

Lisätietoja kandidaattitutkinnon uudistamisesta tietotekniikan koulutusohjelmassa (etunimi.sukunimi@aalto.fi)
Projektipäällikkö Jan Lönnberg
Koulutusohjelman johtaja Tuomas Aura
Suunnittelija Elsa Kivi-Koskinen