Tiedote tietotekniikan opiskelijoille - Tekniikan kandidaatin tutkinnon uudistuminen syksystä 2013 alkaen

Kandiuudistus tulee - oletko valmis(tunut)?

Aalto-yliopiston tekniikan alalla valmistellaan kandidaatin tutkinnon uudistamista syksystä 2013 alkaen. Jatkossa Perustieteiden korkeakoulussa (Aalto SCI) on yksi kandidaattiohjelma, jossa opiskellaan tietotekniikan, informaatioverkostojen, matematiikan ja systeemitieteiden, teknillisen fysiikan sekä tuotantotalouden pääaineissa. Uudistuksen tavoitteena on luoda aidosti kaksiportainen tutkinto (TkK + DI), aiempaa geneerisemmät kandidaatin tutkinnot, lisätä kanditutkinnon jälkeistä liikkuvuutta niin yliopiston sisällä kuin ulospäin, opetussisältöjen ja -menetelmien uudistaminen sekä opintojen sujuvoittaminen ja tutkinnon suoritusaikojen lyhentäminen. Koko kandivaiheen kurssivalikoima uudistetaan vuodesta 2013 alkaen.

Tutkinnon uudistukseen tulee siirtymäaika, jonka aikana voi suorittaa loppuun nykymuotoisen kandidaatin tutkinnon. Siirtymäajan pituudesta ei ole vielä tehty päätöksiä. Mikäli mahdollista, kannattaa kuitenkin suorittaa kandidaatin tutkinto loppuun lukuvuoden 2012-2013 aikana, jolloin välttyy kurssimuutosten sovittamiselta omaan tutkintoon. Erityisen tärkeää on suorittaa rästiin jääneet perusopinnot lukuvuoden 2012-2013 aikana, sillä ne uudistuvat ensivaiheessa syksyllä 2013. Valmiin kandidaatin tutkinnon pohjalta on helppo jatkaa diplomi-insinöörin tutkinnon opintoja.

Tällä hetkellä tiedossa olevat keskeiset muutokset

 • kurssien laajuudeksi tulee 5 op
 • kurssivalikoima ja opetuksen sisältö suunnitellaan suurelta osalta uudelleen
 • studio- ja projektimuotoisen opetuksen määrää lisätään
 • tietotekniikan opiskelijoilla on jatkossa vain yksi pääaine kandidaatin tutkinnossa: tietotekniikka
 • sivuaine valitaan tietotekniikan ulkopuolelta
 • kandidaatin tutkinnon opinnot noudattavat selvää kolmen vuoden aikataulua
 • diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluvien kurssien suorittamista rajoitetaan ennen kanditutkinnon suorittamista

Mitä minun tulee tehdä, jos olen

1. vuoden opiskelija

 • suorita erityisesti perusopinnot: matematiikan, fysiikan, ohjelmoinnin ja tietotekniikan opinnot malliohjelman mukaisesti. Nämä opinnot muuttuvat heti syksystä 2013 alkaen.
 • pääaineiden opinnoissa muutoksia tapahtuu hitaammin ja sisältöjen sovittaminen on helpompaa

2. vuoden opiskelija tai minulla on suorituksia kevään 2012 jälkeen alle 120 op

 • suorita kaikki rästiin jääneet perusopinnot lukuvuoden 2012-2013 aikana
 • vahvista kandidaatintutkinnon henkilökohtainen opintosuunnitelma WebOodissa https://oodi.aalto.fi/a/ > HOPS, jos et ole vielä vahvistanut HOPSia. Tarkemmat ohjeet > https://into.aalto.fi/display/fitik/Opintojen+suunnittelu > Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)/ > Vanhan tutkintosäännön opiskelijoille (jos olet aloittanut opinnot ennen v. 2005)
 • jatka opintoja normaalisti

3. vuoden opiskelija tai minulla on suorituksia kevään 2012 jälkeen yli 120 op

Asiasta tiedotetaan lisää sitä mukaan, kun päätöksiä tehdään. Seuraava tekniikan alan yleinen infotilaisuus kandiuudistuksesta järjestetään pe 20.4. klo 8.30, TUAS-talo TU2.
Lisätietoja https://into.aalto.fi/display/fiaalto/Tervetuloa+tekniikan+kandidaattiohjelmien+uudistamisen+infotilaisuuteen+20.4.

Lisätietoja kandidaattitutkinnon uudistamisesta tietotekniikan koulutusohjelmassa (etunimi.sukunimi@aalto.fi)
Projektipäällikkö Jan Lönnberg
Koulutusohjelman johtaja Tuomas Aura
Suunnittelija Elsa Kivi-Koskinen

Tietotekniikan koulutusohjelma

 1. Ajankohtaista
  1. Uutiset 2016
  2. Uutiset 2015
  3. Uutiset 2014
  4. Uutiset 2013
  5. Uutiset 2012
   1. Avoimia kesäharjoittelupaikkoja tietojenkäsittelytieteen laitoksella
   2. Avoimia kesätyöpaikkoja tutkimuslaitoksissa
   3. Haku kansainväliseen IAESTE harjoitteluun on auki!
   4. Avoimia kesäharjoittelupaikkoja Tietotekniikan laitoksella
   5. Opintopalvelut kiinni pe 20.1.
   6. Kesätöitä teknologia-alojen opiskelijoille kätevästi yhdestä osoitteesta
   7. Muutokset kursseihin ja moduuleihin lukuvuodelle 2012-2013
   8. Kesätöihin CERNiin! Info 19.1.2012
   9. Study Abroad Fair – Destination Europe
   10. Anna palautetta tietotekniikan III periodin kursseista!
   11. Diplomityöiltapäivä tietotekniikan opiskelijoille 25.4. klo 14-17
   12. Anna palautetta tietotekniikan kevään kursseista
   13. ARTS tarjoaa kursseja mediatekniikan pääaineopiskelijoille
   14. Viimeinen mahdollisuus vaihtaa koulutusohjelmaa sisäisen siirron kautta elokuussa 2012
   15. Opintotuki uudistui – huomasitko?
   16. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen kärkiopiskelijahaku
   17. Haku pelituotannon erikoismoduuliin auki!
   18. Eurecom-info for students and staff - TODAY!
   19. Tiedote tietotekniikan opiskelijoille - Tekniikan kandidaatin tutkinnon uudistuminen syksystä 2013 alkaen
   20. Käytettävyyskoulun haku auki 18.5. asti
   21. Tietotekniikan opinto-opas 2012-2013 on julkaistu
   22. Tietotekniikan opinto-opas julkaistu sähköisenä versiona
   23. Tapaaminen tietoliikenneohjelmistojen pääaineopiskelijoille ja pääaineesta kiinnostuneille
   24. Tee pääaineopinnot englanniksi Ranskan Rivieralla
   25. Pienryhmäohjausta opiskelutaitoihin
   26. Tietotekniikan pääaineinfo ke 7.11. klo 14-17
   27. Pääaineinfon esitykset
   28. Opintopalvelut suljettu 22.-23.11.
   29. Joulun aukioloajat
   30. Tietotekniikan tutkimusta esittelevä TIK-päivä opiskelijoille 17.1.2013
   31. Tietotekniikan laitoksen phuksiharjoittelu kesällä 2013
   32. Ehdota tietotekniikan vuoden opettajaa 14.12. mennessä
   33. Tietotekniikan vuoden opettajina palkittiin dosentti Tommi Junttila ja lehtori Kerttu Pollari-Malmi
  6. Uutiset 2011
  7. Uutiskirjeet
  8. Ylimääräinen ruotsin kurssi SCI:n opiskelijoille, ilmoittaudu nyt!
 2. Opintojen suunnittelu
 3. Ohjeita opiskeluun ja opinnäytteisiin
 4. Valmistuminen
 5. Diplomityö
 6. Kandidaattiohjelmien uudistus 2013
Unknown macro: {div2}