Opiskeluhyvinvoinnin tueksi: Personal Impact kurssit 

Personal Impact kokoaa yhteen Aallossa jo opetettavia, opintopisteellisiä kursseja esimerkiksi itsensä johtamisesta, arvoista, merkityksellisyydestä ja hyvinvoinnista. Kurssit tarjoavat mahdollisuuden reflektoida omia arvoja, uskomuksia ja tavoitteita joko sisäisessä dialogissa tai keskusteluissa muiden kanssa. Kurssit ovat tarjolla kaikille Aallon opiskelijoille. Kurssitarjotin on päivitetty seuraavalle lukuvuodelle.

Tutustu kurssitarjottimeen: Personal Impact

Stöd för välbefinnande i studier: Personal Impact kursutbudet

Personal Impact samlar ihop kurser som redan ges vid Aalto om till exempel självledarskap, värden, känsla av betydelse samt välbefinnande. Kurserna ger studiepoäng. Kurserna erbjuder möjligheter att reflektera över sina egna värden, föreställningar och mål, antingen genom intern dialog eller genom att diskutera med andra. Kurserna är öppna för alla studerande vid Aalto. Kursutbud har uppdaterads för läsår 2022-23.

Se kursutbud: Personal Impact

To support your study wellbeing: Personal impact courses

Personal Impact brings together credited courses taught at Aalto, for example on self-management, values, relevance and well-being. The courses provide an opportunity to reflect on one’s own values, beliefs, and goals, either in internal dialogue or in conversations with others. Courses are open for all students at Aalto. Course offereing for the next academic year has now been updated.

Tutustu kurssitarjottimeen. Se kursutbud. Get to know the offering: Personal Impact