(in English below)

Hakuaika 16.-31.5.2022. 

Perustieteiden korkeakoulun perustutkinto-opiskelijat (kandi- ja maisteritaso) voivat hakea kesällä 2022 ulkomailla järjestettäviin kesäkouluihin osallistumista varten matka-apurahoja. Perustieteiden korkeakoulu myöntää korkeintaan neljä matka-apurahaa: 1-2 viikon kesäkoulun matka-apuraha on 300 € ja sitä pidempien 500 €. Apurahalla voi kattaa matka- ja/tai kesäkoulun osallistumiskuluja ja sitä myönnetään harkinnanvaraisesti. Valinnassa kiinnitetään huomiota siihen, että kesäkouluissa suoritettavat opinnot voivat tulla osaksi hakijan tutkintoa, hakijan opintomenestykseen ja että kesäkoulun opintojen ala on relevantti. Jos aiot hyväksilukea kesäkoulun opinnot osaksi tutkintoasi, keskustele asiasta etukäteen koulutusohjelmassasi (ja mahdollisesti päivitä HOPS).

Mikäli hakijoita on enemmän kuin myönnettäviä apurahoja, hakijat laitetaan järjestykseen opintomenestysindeksin (opintopisteet / läsnäololukukaudet * keskiarvo) perusteella. Opintomenestysindeksi on sama, jota käytetään vaihto-opintovalinnoissa. Apurahan hakijaa koskevat soveltuvin osin samat periaatteet kuin opiskelijavaihdon apurahaa hakevaa. Hakijan keskiarvon tulee olla vähintään 2.00. 

Matka-apurahaa ei myönnetä etäopiskeluun vaan opiskelun tulee tapahtua kurssikohteessa.

Kesäkurssin jälkeen on palautettava vaihtoraportti ja kurssitodistus perustieteiden korkeakoulun vaihtokoordinaattorille.

Näin haet kesäkouluapurahaa:

Ilmoita hakuaikana osoitteeseen exchanges-sci@aalto.fi, että haluat hakea kesäkouluapurahaa (viestin otsikoksi ”Kesäkouluapuraha”).
Liitä viestiisi:

  1. kesäkurssin ohjelma ja arvio kokonaiskustannuksista. Esim. kurssin esite tai opas, missä tulisi näkyä kurssin aihepiiri/sisältö, tavoitteet, päivämäärät, ECTS-määrä ja kurssin järjestäjä.
  2. lyhyt lista kesäkoulusta koituvista kuluista (esim. kurssimaksu, asuminen, matkat..)
  3. koulutusohjelman tai pääaineen suunnittelijan lausunto siitä, että opinnot tulevat osaksi tutkintoa katsotaan eduksi hakemuksessa. 

Linkki sähköisesti täytettävään hakemukseen toimitetaan sinulle myöhemmin.

Huomaathan, että kesäkoulusta saamastasi kurssitodistuksessa tulee näkyä työmäärä joko opintopisteinä tai tuntimääränä. Jos opintopistemäärä on eri kuin ECTS, tulee sinun toimittaa kurssin jälkeen myös vahvistettu tieto opintopistemäärän kääntämisestä ECTS-pisteiksi.


**

Application period: 16 – 31 May 2022. 

Aalto University School of Science opens an application round for travel grants for summer schools abroad for its bachelor and master students for the summer 2022. School grants maximum four travel grants, the amount of single scholarship being 300 -500 €, depending on the length of the summer school: travel grant to 1-2 weeks is 300 € and for longer periods, 500 €. The travel grant may be used for covering the travel and/or participation fee of the summer school. It is seen as an advantage in the application if the studies completed in the summer school will be transferred to Aalto University degree. The study field of the summer school should be relevant to studies at Aalto. If you intend to transfer the summer school credits to your Aalto University degree, please discuss it first with the planning officer of your degree programme (you may be required to update your HOPS).

When more applicants than available travel grants, the applicants will be compared using an academic index (credits/semesters attended*GPA). The academic index is the same that is used for outgoing exchange student selections.The principles for student exchange apply to summer school scholarships where applicable. Applicant must have a GPA minimum of 2,00.

Travel grant is not granted for remote studies but the studying has to happen at the host destination.

A travel report and certificate of attendance must be returned after the Summer school to the SCI Exchange coordinator .

How to apply:

During the application period send an email to exchanges-sci@aalto.fi (title: “Summer school scholarship application”) with the following information:

  1. A document describing the course and the content, e.g. the course brochure or leaflet. The description must include the following information: course content and learning objectives; course dates; number of credits or working hours; name of the organiser.
  2. A short list describing the expenses for the student (course fee, accommodation etc.)
  3. A study plan which you’ve had approved and signed by the planning officer/coordinator of your degree programme or major. The study plan must indicate that the course is a summer course. The statement from your degree programme stating that the courses from the summer school will be transferred to your degree is an advantage for your application.

A link to the electronic application form will be sent to you later.

Please note, that the course certificate received after the summer school must state the grade obtained as well as the scope of the course either in credits or number of working hours. If the credit system is different to ECTS, you will also need to return a confirmed explanation of the credit conversion to ECTS.