Miten liikut kampuksella nyt ja tulevaisuudessa? Vastaa kyselyyn ja vaikuta!

Otaniemen kampuksella parannetaan kestävää liikkumista. Kyselyyn vastaaminen on tehokas tapa vaikuttaa liikkumisen ja liikenteen sujuvuuteen kampuksella. Voit myös ilmoittautua kestävän liikkumisen työpajaan sekä osallistua kesäisten palkintojen arvontaan.

Lue lisää >> (aalto.fi)

Hur rör du dig på campus nu och i framtiden? Svara på enkäten och påverka!

Hållbar rörlighet förbättras på Aalto-universitetets campus i Otnäs. Att svara på enkäten är ett effektivt sätt att påverka rörligheten och trafikflödet på campuset. Du kan också anmäla dig till en workshop för hållbar rörlighet och delta i utlottningen av somriga priser.

Läs mer >> (aalto.fi)

How do you move on campus now and in the future? Let us know and have an impact!

Aalto University is improving sustainable mobility on Otaniemi campus. The survey is an effective way to influence mobility and the flow of traffic on campus. You can also register for a sustainable mobility workshop and participate in a summer-themed draw at the end of the survey.

Read more >> (aalto.fi)