Miten opiskeluaikaiset kokemukset vaikuttavat henkilökohtaiseen kehitykseen? Osallistu Campus International -kyselyyn!

Opetushallitus etsii vastaajia kansainväliseen Campus International -kyselyyn, jossa selvitetään opiskeluaikaisten kokemusten vaikutusta henkilökohtaiseen kehitykseen, keskittyen erityisesti kansainvälistymiskokemuksiin. Kyselyyn etsitään vastaajaksi opiskelijoita, jotka opiskelevat alempaa tai ylempää tutkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. 

Lue lisää >> https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/miten-opiskeluaikaiset-kokemukset-vaikuttavat-henkilokohtaiseen-kehitykseen-osallistu

Hur erfarenheter under studier påverkar personlig utveckling? Delta i Campus International-undersökningen!

Utbildningsstyrelsen söker respondenter till en internationell undersökning som forskar studietidserfarenheternas inverkan på personlig utveckling, med särskilt fokus på internationaliseringserfarenheter. Studenter som studerar för lägre eller högre examen vid en yrkeshögskola eller ett universitet söks som respondenter till undersökningen. 

Läs mer >> https://www.oph.fi/sv/nyheter/2022/hur-erfarenheter-under-studier-paverkar-personlig-utveckling-delta-i-campus

How students develop personally through experiences during their studies? Participate in the Campus International survey!

EDUFI is looking for participants to an international survey on the impact of student’s experiences on personal development, focusing especially on internationalization experiences during studies. However, anyone studying a bachelor’s or master’s degree in Finnish higher education institution can participate in the survey. 

Read more >> https://www.oph.fi/en/news/2022/how-students-develop-personally-through-experiences-during-their-studies-participate