Lukuvuoden 2022-2023 opetus julkaistaan Sisussa kesäkuun alussa 

Lukuvuoden 2022-2023 opetus julkaistaan Sisussa kesäkuun alussa, jolloin pääset tarkastelemaan opetusaikoja Sisusta. 

Mikäli HOPSisi on tehty lukuvuoden 2021-2022 tai sitä aiemman tutkintorakenteen mukaan, muista vaihtaa opintojakson versio HOPSissa lukuvuoden 2022-2023 versioon, niin pääset näkemään tulevan opetuksen ja ilmoittautumaan siihen, kun sen aika on. Tarkemmat ohjeet opintojakson version vaihtamiseen löydät SisuHelpistä: https://wiki.aalto.fi/display/SIS/Ilmoittautuminen+opintoihin#Ilmoittautuminenopintoihin-Opintojaksonversionvaihtaminenopintosuunnitelmassaennenilmoittautumista,kunopintosuunnitelmasiontehtylukuvuoden2021-2022taisit%C3%A4aiemmantutkintorakenteenmukaan  

Undervisningen för läsåret 2022–2023 publiceras i Sisu i början av juni 

Undervisningen för läsåret 2022–2023 publiceras i Sisu i början av juni. I samband med det kan du kontrollera undervisningstiderna i Sisu.  

Om du har gjort din ISP enligt examensstrukturen för läsåret 2021–2022 eller enligt en tidigare examensstruktur, kom ihåg att byta studieavsnittens version till versionerna för läsåret 2022–2023, så att du kan se kommande undervisning och anmäla dig till den när det är dags. Du hittar närmare anvisningar för att byta version av studieavsnitt i SisuHelp: https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=188794864#Anm%C3%A4lantillstudierna-Byteavstudieavsnittsversionistudieplaneninnananm%C3%A4lan,omdinstudieplan%C3%A4rgjordenligtexamensstrukturfr%C3%A5nl%C3%A4s%C3%A5ret2021%E2%80%932022ellertidigare  

Sisu publishing teaching dates for 2022–23 in early June 

 As of early June, you will be able to review the schedule for teaching (e.g. courses) in the 2022–2023 academic year on Sisu.  

If your study plan (HOPS) on Sisu follows the degree structure of the 2021–2022 academic year or an academic year before that, remember to change the version of your course(s) in the study plan to the 2022–2023 version, so you can see the upcoming teaching and register for it when the time comes. The Sisu HELP page has detailed instructions on changing the version of a course: https://wiki.aalto.fi/display/SISEN/Registration+for+courses#Registrationforcourses-Howtochangetheversionofacourseinyourpersonalstudyplan(HOPS)beforeregisteringforit(inasituationwhereyourHOPSfollowsthedegreestructureoftheacademicyear2021%E2%80%932022oranotheracademicyearbeforethat