Lisähaku koulutusohjelman vaihdon hakukohteeseen "Rakennustekniikka" järjestetään 31.5.-7.6.2022 klo 15.00. Muu aikataulu on sama kuin varsinaisessa koulutusohjelman vaihdon haussa. Lisätietoa hausta

Jos sinulla on Aalto-yliopistossa DI-tutkintoon johtava opiskeluoikeus Aalto-yliopistossa ja haluat vaihtaa toiseen DI-tutkintoon johtavaan koulutukseen, on kyse koulutusohjelman vaihdosta. Voit hakea koulutusohjelman vaihtoa ensimmäisenä opiskeluvuotena, huomioiden lakisääteiset poissaolot.

Huomaathan, että lisähaussa voi hakea vain tähän hakukohteeseen. Seuraava hakuaika muihin koulutusohjelman vaihdon hakukohteisiin on keväällä 2023.

-

Tillägsansökan till ansökningsmålet "Byggnadsteknik" inom byte av utbildningsprogram kommer att organiseras den 31 maj-7 juni 2022 kl. 15.00. Resten av tidtabellen är detsamma som för ansökan om byte av utbildningsprogram. Mer information om ansökan

Om du har en studierätt vid Aalto-universitetet som leder till en DI-examen och du vill byta till en annan utbildning som leder till DI-examen, är det fråga om byte av utbildningsprogram. Du kan ansöka om byte av utbildningsprogram under ditt första studieår, med beaktande av lagstadgad frånvaro. 

Vänligen observera att endast detta ansökningsmål kan sökas i den här tillägsansökan. Nästa ansökningsperiod för de övriga ansökningsmålen är våren 2023.