Laatuauditointia varten tehty itsearviointiraportti on luonnosvaiheessa – tutustu ja kommentoi

Aalto-yliopistossa on tänä keväänä työstetty itsearviointiraporttia laatujärjestelmämme auditointia varten. Kutsumme nyt koko henkilöstön ja opiskelijat tutustumaan raportin ensimmäiseen luonnokseen sekä kommentoimaan ja keskustelemaan siitä. Osallistumme tänä ja ensi vuonna mittavaan laatuauditointiin, jonka toteuttaa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen KARVIn nimeämä kansainvälinen arviointiryhmä.  

Lue lisää aalto.fi-uutisesta ja kommentoi 23.6. mennessä (vaatii kirjautumisen Aalto-tunnuksella). Raportin työstäminen jatkuu kesälomien jälkeen yhteisöltä saadun palautteen pohjalta.

Lue lisää >> https://www.aalto.fi/fi/uutiset/laatuauditointia-varten-tehty-itsearviointiraportti-on-luonnosvaiheessa-tutustu-ja

Utkast till självvärderingsrapport för kvalitetsauditeringen – läs och kommentera!

Aalto-universitetet har under denna vår utarbetat en självvärderingsrapport för auditeringen av vårt kvalitetssystem. Vi önskar nu att universitetets personal och studerande läser samt kommenterar och diskuterar det första utkastet till rapporten. Vi deltar i år och nästa år i en omfattande kvalitetsauditering som genomförs av en internationell bedömningsgrupp utsedd av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU).  

Läs mer på aalto.fi och kommentera före 23.6 (logga in med ditt Aalto-användarkonto). Vi arbetar vidare med rapporten efter sommaren utgående från responsen.

Läs mer >> https://www.aalto.fi/fi/uutiset/laatuauditointia-varten-tehty-itsearviointiraportti-on-luonnosvaiheessa-tutustu-ja

The first draft of quality audit self-evaluation report is ready – read and comment!

During the spring, Aalto University has been preparing a self-evaluation report for the approaching quality audit. We now would like to invite students and staff to provide comments on the first draft of the report. We participate in an extensive quality system audit during 2022–2023 by an international audit team nominated by the Finnish Higher Education Evaluation Centre (FINEEC, or KARVI in Finnish).

Read more from the news in aalto.fi and give your comments by 23 June (requires log-in with Aalto credentials). We are looking forward to further improving this draft report after the summer holidays by utilising your feedback.

Read more >> https://www.aalto.fi/en/news/the-first-draft-of-quality-audit-self-evaluation-report-is-ready-read-and-comment