Insinööritieteiden korkeakoulun opintoasioiden ajankohtainen uutiskirje on julkaistu ja lähetetty opiskelijoille sähköpostilla viikolla 21.

Uutiskirjeessä on ajankohtaista lisätietoa mm. kesäopinnoista sekä useita lähdetietoja opiskelijahyvinvoinnin tukemiseksi.

Voit avata uutiskirjeen selaimessa: uutiskirje kandidaattiopiskelijoille ja maisteriopiskelijoille.

----------

Nyhetsbrevet för studerande gällande aktuella studieärenden i Högskolan av ingenjörsvetenskaper har publicerats och mejlats till studerande i vecka 21.

Nyhetsbrevet hittar du ytterligare information, t.ex. om sommarstudier. Dessutom hittar du flera informationskällor som stöder välbefinnandet.

Du kan öppna nyhetsbrevet i webbläsare: Nyhetsbrev för kandidatstuderande och magisterstuderande.

----------

The current Study Affairs Newsletter of the School of Engineering has been published and sent to students by e-mail in week 21.

The newsletter contains e.g. from summer studies and several sources of source information to support student well-being.

You can open the Study Affairs Newsletter in your browser: Newsletter for Bachelor studentsand Master students.