Insinööritieteiden korkeakoulun kevään fuksikysely lähetettiin 7.4.2022 354 opiskelijalle, joista 173 opiskelijaa vastasi kyselyyn. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 49. Kiitos vielä kaikille vastanneille!

Ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella suurin osa vastaajista arvioi yliopisto-opiskelun tuntuneen juuri niin työläältä kuin oli odottanut (49 %) tai jonkin verran työläämmältä kuin oli odottanut (38 %).

Fuksit kokivat, että heidän valmiutensa ja taitonsa edistää opintoja etänä ovat riittävät (47 % samaa mieltä) tai ainakin jossain määrin riittävät (38 % osittain samaa mieltä). Opiskelumotivaatio on lukuvuoden lopussa melko korkea 59 %:lla opiskelijoista ja melko matala 22 %:lla opiskelijoista.

80 % ensimmäisen vuoden opiskelijoista kokee kuuluvansa johonkin, mihin tahansa opiskeluun liittyvään ryhmään (esim. vuosikurssi, opiskelijaryhmä, ainejärjestö, laitos/yksikkö tms.). Opiskelijat kokivat pääosin, että tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintoihin (37 % samaa mieltä ja 40 % osittain samaa mieltä). Ongelmatilanteissa opiskelijat ovat tarvittaessa löytäneet henkilön, jolta ovat voineet pyytää neuvoa (48 % täysin samaa mieltä ja 38 % osittain samaa mieltä).

Opiskelijat hyödynsivät kyselyn palvelutuotteet oikein hyvin.110 opiskelijaa pyysi kyselyn kautta jotakin palvelua, ja palvelupyyntöjä saimme yhteensä 328 kpl. Olemme olleet palveluita pyytäneisiin opiskelijoihin yhteydessä. Palvelutuotteet olivat tällä kertaa ohjaavia sähköpostiviestejä ja henkilökohtaisia ohjaustapaamisia. Opiskelijat pyysivät erityisesti lisätietoa sivuaineista, HOPS:sta ja vaihto-opiskelusta.

Tarkempia tuloksia pääset tarkastelemaan liitetiedostosta. Lisätiedot: Oppimispalvelut / Mari Martinmaa (advisors-eng@aalto.fi).