Tauolta tutkintoon - yhdessä eteenpäin! –ryhmä suomeksi syksyllä 2022

  • Oletko ollut jonkin aikaa kokonaan poissa tai kertyikö opintopisteitä viime vuonna paljon vähemmän kuin oli tarkoitus?
  • Onko siitä jo pidempi aika, kun tunsit opintojesi olevan hallinnassa?
  • Huomaatko jaksamisen haasteiden tai vaikean elämäntilanteen vieneen ”tatsin” opiskelusta?
  • Toivoisitko voivasi palata takaisin hyvään opiskelurytmiin?
  • Jännittääkö uusi alku?

Aallon opintopsykologit järjestävät ohjatun etävertaisryhmän opintoihin palaaville tai viimeisen vuoden aikana hyvin vähän opiskelleille.

Miksi? Hyvään opiskelurytmiin palaaminen tai katkenneiden opintojen jatkaminen voi olla haastavaa ja herättää meissä monenlaisia tunteita. Monesti saatamme tietää, miten meidän pitäisi toimia, mutta ajatusten käytäntöön vieminen voi olla helpommin sanottu kuin tehty. Yhdessä oppimalla ja kokemuksia jakamalla voimme ottaa pieniä askelia kohti sujuvampaa opiskeluarkea. Kun opinnot etenevät, stressitasot laskevat ja löydämme energiaa asioille, jotka ovat meille kaikista tärkeimpiä.  

Mitä? Ryhmässä tarkastellaan opintojen etenemistä tukevia elementtejä, kuten ajanhallintaa, aikaansaamista ja opiskelumotivaatiota. Tapaamisilla jaetaan myös opiskeluun liittyviä fiiliksiä sekä pysähdytään etsimään omia voimavaroja ja polttoainetta opintoihin. Osallistumisesta ei saa opintopisteitä.

Kesto? Ryhmään sisältyy viisi viikoittaista tapaamista kampuksella. Tapaamiset ovat tiistaisin 27.9., 4.10., 11.10., 18.10. ja 25.10. klo 14.00–16.00 ja myöhemmin järjestään vielä yksi seurantatapaaminen ti 22.11.2022 klo 14.00-16.00.

Ryhmätapaamisten välillä on mahdollisesti opintoja tukevia kotitehtäviä.

Kuka ohjaa? Ryhmän ohjaavat Aallon psykologit Sanni Saarimäki (sanni.saarimaki@aalto.fi) ja Alli Mattila (alli.mattila@aalto.fi).

Ilmoittautuminen? Webropolin kautta: https://link.webropol.com/s/tauoltasyksy22 Ilmoittautumisen yhteydessä on muutamia ennakkokysymyksiä, joihin vastaaminen vie noin 5-10 min). Ilmoittaudu viimeistään 21.9.2022.

Ryhmään otetaan max. 12 Aallon opiskelijaa.

Osallistujat haastatellaan puhelimitse toiveiden ja tarpeiden kartoittamiseksi. Ohjaamme tarvittaessa avun pariin, mikäli tarvitset neuvoja opintojen jatkamiseen/palaamiseen liittyvissä yliopistotason käytännön kysymyksissä.

Lue lisää kaikista hyvinvointia tukevista ryhmistämme: Ohjatut ryhmät ja työpajat 


Back on track –group in English (Autumn 2022) 

  • Were you completely absent from the studies during the previous academic year or did you manage to gather only a few study credits compared to what you intended? 
  • Has it been a long time since you felt that your studies were under control? 
  • Have you noticed that a challenging life situation or issues with your wellbeing have affected your study-drive negatively? 
  • Would you like to be able to get back on track with your studies next autumn?  
  • Is this new beginning making you stressed or nervous? 

Aalto's study psychologists and guidance counsellor are organizing a guided peer support group for students who are returning to their studies after a longer break or who have studied very little during the past year. 

Why? Getting back on track with studies can be challenging and evoke a wide range of emotions. Often, we may know how we should act, but putting ideas into practice may be easier said than done. By learning together and sharing experiences, we can take small steps towards a smoother course of study. As our studies progress, stress levels will fall and we will find energy for the things that are important to us. 

What? The group examines the elements that support the progress of studies, such as time management, study motivation and getting things done. In the group, there will also be a chance to share study-related feelings and stop to search for one's own resources and fuel for autumn’s studies. No study credits are awarded for participation. 

When? The group consists of three weekly meetings on campus. The meetings are on Tuesdays 1, 8, and 15 November from 2pm to 4pm. There may be some homework between group meetings to support your studies. Language is English.

Who? The group is led by Aalto psychologist Alli Mattila (alli.mattila@aalto.fi) and guidance counsellor Marja Lehto (marja.lehto@aalto.fi) 

Registration? Sign up via Webropol by the 14th of October (https://link.webropol.com/s/backontrack2022) (There are a few sign up questions that take about 10 minutes to answer).  

The maximum number of group members is 12.  

All the participants will be interviewed by phone to map their wishes and needs. We will also help you to find the right place for your possible practical issues related to continuing / returning your studies :) 

Read more about our courses supporting your wellbeing: Courses and workshops for students - Student life - Into (aalto.fi)

Tillbaka till studierna efter ett uppehåll -grupp på finska och engelska

Gruppen kommer att organiseras två gånger hösten 2022, först på finska och sedan på engelska. Se mer ovan och Grupper och värkstäder.