You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ41308

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi

Vastuuopettaja: Professori Petri Kuoppamäki

Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen.


Sivuaineen sisältö ja rakenne


Yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja erityisesti sen talouden johtamisessa. Opetuksessa korostuvat sopimusten laadintaan, kilpailuoikeuteen, vakuuksien hallintaan, yhtiöihin, arvopaperimarkkinoihin sekä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvät näkökohdat.


 A.Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuutta kandidaattitasolla

Sivuaineen rakenne 24 op

 B. Opiskelijat jotka ovat suorittaneet yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuuden kandidaattitasolla