You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Suomeksi | In English

  1. Yrittäjyyskursseja kaikille Aallon opiskelijoille ensimmäisessä periodissa | Multidisciplinary Entrepreneurship Courses Available in Period 1 | Kurser i entreprenörskap för alla Aalto-studerande i period 1 04.08.2020
  2. Dekaanin kannustusstipendi hyvästä opintomenestyksestä - Haku on käynnissä! I Dekanus uppmuntringsstipendium med god studieframgång - Ansökan har börjat! I Dean's incentive scholarship for good academic progress - Application period has started! 03.08.2020
  3. LC-1121 Communicating Sustainable Solutions - interdisciplinary course for bachelor-level students 03.08.2020
  4. Abstract of Master’s Thesis as the maturity essay 03.08.2020
  5. Abstract of the master’s thesis will serve as a maturity essay at BIZ as of August 1, 2020 | Maisterin tutkinnon opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä BIZissä 1.8.2020 alkaen 03.08.2020