You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Sivuaineen perustiedot

Koodi: SCI3034

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Harri Ehtamo

Kohderyhmä: Tekniikan alan kandidaattiopiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat. Systeemitieteiden sivuaine on tarkoitettu muille kuin matematiikkaa ja systeemitiedettä pääaineena lukeville.

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.

Esitiedot: Ei esitietoja.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Systemvetenskaper, Systems Sciences

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaine antaa perustiedot mallien laatimiseen ja käyttöön päätöksenteossa sekä teknistaloudellisten järjestelmien analyysissä, suunnittelussa ja optimoinnissa. Tällaisia malleja käytetään nykyään hyvin laajasti myös yhteiskunnallisia, ympäristöön liittyviä ja biologisia ilmiöitä kuvattaessa ja analysoitaessa.

Sivuaineen rakenne      

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

MS-C2105

Optimoinnin perusteet

5

IV

MS-C2111

Stokastiset prosessit

5

I

MS-C2128

Ennustaminen ja aikasarja-analyysi

5

II

MS-C2132

Systeemianalyysilaboratorio I

5

III-IV

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa sivuaineen 25 opintopisteen laajuisena, tulee hänen suorittaa lisäksi seuraava kurssi:

MS-C2104

Introduction to Statistical Inference

5

III-IV

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut SCI-C0200 Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio -kurssia, tulee kurssin MS-C2111 Stokastiset prosessit sijasta suorittaa kurssi:

MS-C2107

Sovelletun
matematiikan tietokonetyöt

5

I-II, III-IV