You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »


Sivuaineen perustiedot

Koodi: ENG3063

Laajuus: 25 op

Kieli: suomi

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Heikki Remes

Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu Aalto-yliopiston tekniikan alan koulujen kandidaattiopiskelijoille (CHEM, ELEC, SCI), lukuun ottamatta kone- ja rakennustekniikan sekä energia- ja ympäristötekniikan pääaineen kandidaattiopiskelijoita, jotka haluavat siirtyä opiskelemaan maisterivaiheessa Mechanical Engineering –ohjelmaan (MEC). Huomioithan, että siirtymisen periaatteet koskevat pääosin 1.8.2016 jälkeen aloittaneita kandidaattiopiskelijoita ja siirtyessä MEC-ohjelmaan muista Aallon tekniikan alan korkeakouluista kandidaatintutkinto tulee lisäksi olla suoritettuna tietyllä keskiarvolla.

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat osallistua ilman hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Maskinteknik; Mechanical Engineering.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen rakenne

koodi

Nimi

Opintopisteet

Sivuaineen pakolliset opinnot

15

KJR-C1001

Statiikka ja dynamiikka5

KJR-C2001

Kiinteän aineen mekaniikan perusteet5

KJR-C2004

Materiaalitekniikka (*

5

Sivuaineen valinnaiset opinnot

10

Valitaan kaksi kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 op täyttyy.

KJR-C2002 *

Kontinuumimekaniikan perusteet

5

KJR-C2003 *

Virtausmekaniikan perusteet

5

KJR-C2005Tuotesuunnittelu5
KJR-C2006Tuotantotekniikka5

ENY-C2001

Termodynamiikka ja lämmönsiirto

5

*) Kurssivalinta opiskelijalle, joka suuntaa maisterivaiheen opinnoissaan lujuusoppiin, arktiseen tekniikkaan tai meritekniikkaan.